Norske lærere bruker gratisapper i klasserommet, uten å vurdere personvernet

Kommisjon etterlyser strakstiltak for å rydde opp i personvernet i norske skoler og barnehager.

- Vi etterlyser strakstiltak for å sørge for at personvernet blir ivaretatt, og at de får nødvendig tiltak til ressurser og kompetanse. 📸: Gorm Kallestad / NTB
- Vi etterlyser strakstiltak for å sørge for at personvernet blir ivaretatt, og at de får nødvendig tiltak til ressurser og kompetanse. 📸: Gorm Kallestad / NTB Vis mer

De siste årene har personvernkommisjonen kartlagt den samlede situasjonen for personvernet i Norge.

Sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa har ledet kommisjonen, som også består av blant annet tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande.

Mandag formiddag ble kommisjonens funn lagt fram. Digitaliseringen har gått i rekordfart de siste årene, men konsekvensene knyttet til personvern er ikke blitt vurdert tilstrekkelig, mener kommisjonen.

Et område som skaper spesiell bekymring, er oppvekstsektoren – barn og unge i skoler og barnehager.

– Oppvekstsektoren er et område vi er bekymret for. Her har digitaliseringen gått kjempefort, og det brukes mange digitale læringsmidler, sier kommisjonens nestleder, Ingvild Næss, til NTB.

– Behov for strakstiltak

I kommisjonens undersøkelser har det kommet fram at lærere ofte tar i bruk gratisapper til bruk i undervisningen uten at det er vurdert hva slags data som samles inn.

– Slike gratisapper samler inn data som brukes av kommersielle aktører, og de bruker denne dataen til å bygge opp sine egne profiler, sier Næss.

Kommisjonen mener situasjonen i skolene er blant områdene hvor det haster mest med tiltak.

– Vi etterlyser strakstiltak for å sørge for at personvernet blir ivaretatt, og at de får nødvendig tiltak til ressurser og kompetanse, sier Næss.

De tar til orde for en tjenestekatalog over digitale løsninger som trygt kan tas i bruk. Dette bør samkjøres på et nasjonalt nivå slik at hver enkelt skole og kommune ikke trenger å gjøre de samme vurderingene.

Etterlyser personvernpolitikk

Teknologien utvikler seg i et høyt tempo, og stadig flere sektorer blir digitalisert. Dette har store fordeler, men i enkelte situasjoner har personvern blitt bevisst nedprioritert, sier Næss. Det gjelder ofte mangel på nødvendige ressurser og kompetanse.

– Kombinasjonen av hvor raskt denne utviklingen går sammen med det komplekse regelverket, gjør at det blir vanskelig å navigere i dette området.

Hun påpeker at det offentlige har et særskilt ansvar om å gå foran når det gjelder gode løsninger som ivaretar personvernet i Norge. Kommisjonen etterlyser også en helhetlig overordnet personvernpolitikk som må gå hånd i hånd med digitaliseringspolitikk.

– Det bør årlig være en oppdatering til Stortinget på hvordan det står til med personvernet, i lys av at den digitale utviklingen og de stadig nye utfordringene, sier Næss.