Nordmenn har mindre tillit til offentlige, digitale tjenester

- Brukerne har økte forventninger og kunnskap på området, mener rapport.

📸: Ole Petter Baugerød Stokke
📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Nordmenn har høy tillit til at sikkerhet og personvern blir ivaretatt i digitale tjenester fra det offentlige. Men tilliten er fallende, ifølge en ny rapport.

I undersøkelsen «IT i praksis for 2021» svarer 47 prosent av innbyggerne at de har «noen eller høy grad» av tillit.

Det er ned 3 prosentpoeng fra forrige undersøkelse, heter det i årsrapporten fra Digitaliseringsdirektoratet.

En forklaring på nedgangen kan være at folk har økt kunnskap og høyere forventninger til digital sikkerhet, står det i rapporten.

Også innbyggerundersøkelsen til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) viser fallende tillit til myndighetens internettsikkerhet.

«En mulig forklaring er brukernes økte forventninger og kunnskap på området. Utviklingen betyr nødvendigvis ikke at situasjonen har blitt dårligere enn tidligere», skriver direktoratet i rapporten.