Navs digitalisering får kritikk av Helsetilsynet

Den økte digitaliseringen av Navs tjenester fører til bedre tilgjengelighet for mange, men dårligere tilgjengelighet for noen, mener Helsetilsynet.

Digitaliseringen av Nav fører til at de som har utfordringer med bruk av digitale tjenester, sliter. Her: NAV sine lokaler på Kongsberg.📸: Terje Pedersen / NTB
Digitaliseringen av Nav fører til at de som har utfordringer med bruk av digitale tjenester, sliter. Her: NAV sine lokaler på Kongsberg.📸: Terje Pedersen / NTB Vis mer

Økt digitalisering i samfunnet har ført til bedre tilgjengelighet til offentlige tjenester for de fleste. Samtidig er det grupper i befolkningen som av ulike grunner ikke har mulighet til å bruke digitale løsninger.

Det kommer fram i en rapport fra Helsetilsynet som har gått gjennom tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav og 20220 og 2021. Rapporten ble lagt fram i sin helhet fredag og peker på at Nav legger opp til at kontakten mellom bruker og Nav-kontor i størst mulig grad skal foregå digitalt, og at møter skal være avtalt på forhånd.

Mange sliter

Mange brukere har erfart at det er blitt enklere å ha kontakt med Nav, men denne strategien fører også til at de som har utfordringer med bruk av digitale tjenester, sliter.

Årsakene kan blant annet være at de mangler BankID eller har språkutfordringer eller digitale utfordringer. For disse brukerne har tilgjengeligheten til tjenestene blitt dårligere. Helsetilsynet mener at strategien påvirker de kommunale sosiale tjenestene, og begrensede åpningstider er en direkte konsekvens av strategien.

Får store konsekvenser

Brukere som kommer til Nav-kontoret uten timeavtale, møter sannsynligvis stengt dør, og det kan ta lang tid før man får svar. Hvis man ikke har mulighet til å henvende seg digitalt, er det ikke sikkert at man får hjelp i tide. Konsekvensen kan bli at klientene ikke har penger til mat til seg selv og eventuelle barn, mangler strøm i boligen eller ikke har et sted å bo.

Helsetilsynet anbefaler at det iverksettes tiltak som sikrer at de sosiale tjenestene i Nav-kontoret blir mer tilgjengelige for brukerne. Blant disse er evaluering av åpningstidene til Nav-kontorene og at kommunene må ta større ansvar for å besvare telefonhenvendelser.

Helsetilsynet vil gjennomføre undersøkelser i tiden framover for å kontrollere effekten av igangsatte tiltak.