NAV skulle automatisere klagebehandling, men nå har ventetida blitt enda lenger

Et mislykket IT-prosjekt i NAV har blitt seks års forsinket og kostet hundrevis av millioner kroner.

NAV sliter med IT-prosjektet sitt. 📸: Terje Pedersen / NTB
NAV sliter med IT-prosjektet sitt. 📸: Terje Pedersen / NTB Vis mer

Et mislykket IT-prosjekt i Nav er blitt seks års forsinket, kostet hundrevis av millioner kroner og har økt ventetiden i klagesaker. Det motsatte var målet.

Ifølge avisa Klassekampen var planen at det interne IT-prosjektet skulle automatisere store deler av saksbehandlingen.

Nav fikk 872 millioner kroner til prosjektet, penger som nå er blitt brukt opp uten at ventetiden har blitt mindre.

Ett år å vente

Ventetiden på å behandle klagesaker om sykepenger er nå 52 uker – altså et år. I utgangspunktet skal det ikke ta mer enn tolv uker å få svar på en slik klage.

IT-prosjektet som skulle effektivisere behandlingen og erstatte et over 40 år gammel system, skulle ha vært ferdig 1. oktober 2020. Men nå opererer Nav med et plan om at det skal være ferdig innen inngangen av 2027.

«Dessverre har utviklingen tatt lengre tid enn vi regnet med. Dette har dessverre medført for lang saksbehandlingstid på klagesaker», skriver Nav-direktør Hans Christian Holte i en epost til avisen.

Reduserte saksbehandlere

Antall saksbehandlere har blitt redusert i Nav, blant annet på grunn av forventningen til det nye IT-systemet, og dermed har klagebehandlingstiden økt kraftig.

Både tillitsvalgte og Sivilombudsmannen har reagert på utviklingen, og ombudet opprettet i høst en undersøkelsessak mot Nav.

Høyere kompleksitet enn først antatt, manglende helhetstenkning og forhold knyttet til ledelse og styring er oppgitt som noen av årsakene til IT-forsinkelsen.