Når tenkte du sist på tilgjengelighet for nevrodiverse?

Høydepunkter fra Inclusive Design 24, optimalisering, lastetider og TypeScript 4.9.

Dette var uken for en hellig ku 🐄, viktigheten av et designsystem 🖥, og politimenn som må snu i døra 👮 Og en googolplex ting skjedde i frontend-verdenen!

I forrige uke var det Inclusive Design 24: Det er en heldigital minikonferanse om tilgjengelighet og inkludering, som sender foredrag i 24 timer i strekk.

Heldigvis for oss har de lagt ut alle foredragene gratis slik at vi fortsatt kan se dem, her kommer det tre kjappe anbefalinger!

#1: Hvordan lage en støttende og trygg arbeidsplass?

Clare Sudbery holdt en skikkelig fin talk som i stor grad handler om hvorfor det er viktig og lønnsomt å jobbe for å minimere følelser av utilstrekkelighet i teamet, hvilke ting vi gjør underbevisst som vi bør unngå, og generelt hvordan vi kan oppføre oss for å få til god psykologisk trygghet på arbeidsplassen!

We work in an industry where we judge one another constantly for being stupid. And yet, there are a million different paths through software development. The skills we don’t need now are necessarily forgotten, or delegated to someone else. And that’s fine. Instead of judging people for their ignorance, let’s help them to feel excited about all the... Vis mer

#2: Tilgjengelighetssjekklister?

Marion Couesnon holdt et foredrag om sjekklister for tilgjengelighet. Hadde det ikke vært digg å ha en oversikt over hvilke ting du bør sjekke ut, som utvikler, som designer, etc. for å sikre at du dekker WCAG-kravene? Det syntes selskapet Marion jobber for også, og hun begynte dermed arbeidet med å utforme dette. I foredraget forklarer hun at det ikke er bare bare, og at det er ganske mange ting man må tenke på og ta hensyn til når man skal lage noe sånt. Samtidig løser det ikke alt, men det løser noe.

There are many different accessibility checklist you can find on Internet. But what makes a great one? And how can you integrate it to your process? These are the 2 main questions I will cover in this talk. The talk is based on my experience using an accessibility checklist for over a year in my current project. I will explain how I used UX techniq... Vis mer

#3: Tilgjengelighet for nevrodiverse

Rachel Morgan-Trimmer snakket om hvordan vi inkluderer nevrodiverse mennesker i arbeidet vårt. Hva er nevrodiversitet, spør du? I all hovedsak beskriver det ulikhet i kognisjonen, og det er en paraply for tilstander som påvirker kognisjonen som blant annet dysleksi, ADHD, autisme, dyskalkuli osv. Å lese denne teksten for eksempel, kan oppleves svært ulikt fra person til person, og det å tenke over hvordan vi lager nettsider for de nevrodiverse — er noe vi bør gjøre mer av.

This is an interactive workshop showing you some really easy things you can start doing today to be more inclusive to people with ADHD, autism, dyslexia and dyspraxia. First there’s an overview of the different neurodiverse conditions, then we talk about why inclusion is important, then finally you’ll be given 7 tips on how you can be more inclusiv... Vis mer

Tunge beregninger og optimalisering

Hvis nettsiden din henger på gjentagende operasjoner, f. eks når brukeren skal skrive inn noe i et søkefelt, så er det flere måter å håndtere dette på.

Hvis du bruker React 18, kan (og bør?) du sannsynligvis håndtere dette ved å bruke metoder for concurrent rendering, som for eksempel startTransition.

Alternativt kan du se på andre teknikker, som throttling og debouncing. Dette er teknikker som begrenser eksekveringsraten av tunge operasjoner, ved å f. eks utsette eksekvering til brukeren har sluttet å skrive. I forrige uke kom det en forklarende artikkel på hva det er og hvordan du implementerer throttling og debouncing i React, som det kan være greit å ta en titt på 🙇

Lastetid til besvær

Har du tenkt noe på hvor lang tid nettsiden din bruker på å laste? Det er nok mange som glemmer det litt i utviklingens hete, og i forrige uke kom undertegnede over en artikkel som ser på hvor mye tid vi kaster bort på å vente på at nettsider skal laste.

I artikkelen refereres det til en eldre artikkel som kan informere om at lastetiden til nettsider ikke har gått noe særlig ned de siste 10 årene! 😑

Årsaken sies det ikke så mye om, men vi kan vel spekulere i at det dreier seg om at størrelsen på filene nettleseren laster ned i snitt er betraktelig større? Uavhengig av årsak har du mye å tjene på å redusere lastetid, så da er det bare å begynne å kikke på dine Core Web Vitals!

TypeScript 4.9 Beta

I forrige uke kom TypeScript 4.9 Beta, som du kan prøve ut med en liten kommando: npm install -D typescript@beta

I denne nye utgivelsen får vi en ny operatortype som heter satisfies, som lar oss typematche på uttrykk, uten å endre typen på det resulterende uttrykket. De justerer også litt på bruken av in, og alt i alt fikser litt småtterier her og der.

Det var alt for denne gangen! Takk for at du leste, også sees vi neste uke 👋