Meta i norsk rett: - Urimelig vedtak, ikke mulig å etterleve

– Vårt vedtak er bare gyldig i tre måneder, så kanskje det de håper på, er dette bare skal gå over og at de ikke trenger å avslutte den ulovlige aktiviteten.

Regjeringsadvokat Hanne Inger Bjurstrøm Jahren i Oslo Tingrett under tvistesaken mellom Facebook Norway AS og Datatilsynet. Meta har begjært Oslo tingrett om midlertidig forføyning for å stoppe iverksettelsen av Datatilsynets forbud fra 14. juli. Datatilsynet grep inn mot atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram. Selskapene er ilagt en tvangsmulkt på 1 million kroner per dag. De begynte å løpe 14. august. 📸: Fredrik Varfjell / NTB
Regjeringsadvokat Hanne Inger Bjurstrøm Jahren i Oslo Tingrett under tvistesaken mellom Facebook Norway AS og Datatilsynet. Meta har begjært Oslo tingrett om midlertidig forføyning for å stoppe iverksettelsen av Datatilsynets forbud fra 14. juli. Datatilsynet grep inn mot atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram. Selskapene er ilagt en tvangsmulkt på 1 million kroner per dag. De begynte å løpe 14. august. 📸: Fredrik Varfjell / NTB Vis mer

Facebook ber Oslo tingrett stanse vedtaket om dagbøter som Datatilsynet har ilagt dem for løpende brudd på personvernreglene.

Facebooks prosessfullmektig, advokat Christian Reusch, avviste høflig å kommentere saken overfor pressen da den amerikanske teknologigiganten møtte det norske Datatilsynet i Oslo tingrett tirsdag morgen.

Stridens kjerne er det som heter atferdsbasert markedsføring, at Facebook og Instagram i fem år uten å opplyse brukerne ulovlig samler deres personopplysninger for å målrette annonser.

Selskapene viser til en rettslig prosess i Irland om dette, men det norske Datatilsynet mener det ikke er tilstrekkelig og vil at Meta skal rette opp i den ulovlige praksisen umiddelbart.

– Ulovlig i fem år

– Meta mener de er i prosess med det irske datatilsynet og at det tilstrekkelig. Der har man konkludert med at Meta bryter loven, men sier samtidig at de ikke vil håndheve bruddet, men at de vil gi Meta en sjanse. Det er satt en tidslinje for når de skal gjøre endringer, men denne tidslinjen er ikke bindende. Meta mener dette er tilstrekkelig og ber om at de skal få jobbe i fred og at de ikke skal bli bedt om å stanse noe nå, sier Tobias Judin, sjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet til NTB.

– Datatilsynet mener det er en ulovlig aktivitet som har pågått i fem år, og som må stanse nå, Judin videre.

Dagbøter på 1 million kroner begynte å løpe 14. august og kan pågå i inntil tre måneder. Facebook og Meta vil imidlertid ha bøtene stanset.

Urimelig vedtak

– Det er et urimelig vedtak som det ikke var mulig for dem å etterleve, med den fristen som ble satt, uttalte advokat Reusch i retten.

Ifølge Judin er Metas mål med prosessen å få stanset dagbøtene til saken kan bli ført for retten, eller at det hele skal bli avvist og henvist til rettsprosessen i Irland, som egentlig skal gjelde for hele EØS-området.

– Vårt vedtak er bare gyldig i tre måneder, så kanskje det de håper på, er dette bare skal gå over og at de ikke trenger å avslutte den ulovlige aktiviteten, sier Judin.