- Mange undervurderer low-code-verktøy

- Du kan bruke masse tid på å sette deg inn i en "hot" teknologi og kort tid etter er den død, sier Sigurd Ormseth Årøen, sommerkoder i Axaz.

- Vi holder til på Vulkan så mange fine uteområder og restauranter i nærheten, sier Sigurd Ormseth Årøen, sommerkoder i Axaz. 📸: Privat
- Vi holder til på Vulkan så mange fine uteområder og restauranter i nærheten, sier Sigurd Ormseth Årøen, sommerkoder i Axaz. 📸: Privat Vis mer

Hei sveis! Kan du først fortelle litt om studiet ditt? 🎓

Jeg er for tiden en masterstudent på studiet Informatikk: Digital økonomi og ledelse, kjent som Digøk, ved Universitetet i Oslo (UiO). Dette studieprogrammet befinner seg i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning. I dagens digitale æra, hvor tverrfaglige team og kundeinteraksjon er avgjørende, er forretningsforståelse essensielt for alle som ønsker å lykkes.

Studieprogrammet gir en solid forankring innen informatikk samtidig som det utstyrer oss med de rette verktøyene til å takle forretningsspørsmål.

På Digøk lærer vi å forstå de komplekse samspillene mellom teknologi, økonomi og ledelse, og hvordan vi kan anvende denne kunnskapen for å møte de stadig skiftende utfordringene i næringslivet.

Hva skal du jobbe med i sommer? 👷

I løpet av sommeren har jeg gleden av å jobbe i Axaz, en utfordrer i konsulentbransjen. Axaz ble etablert i 2021, og i år er det første året de tar imot sommerstudenter. Jeg er en del av et team på fem personer som jobber med et prosjekt innen helsesektoren.

Målet vårt er å forenkle hverdagen for spesialister. Axaz opererer innen flere tjenesteområder og benytter både low-code- og no-code-verktøy. Vi har vi brukt mye tid på Appfarm, et effektivt low-code-verktøy for å lage webapplikasjoner.

I løpet av sommeren har vi tatt i bruk Google sin design sprint-metodikk for å utforske det problemet vi ble gitt, og deretter utviklet en mulig løsning. Den første delen av sommeren har vært preget av intens idemyldring, hvor vi har hatt full frihet til å styre retningen på prosjektet. Dette har vært gøy og utfordrende, samtidig som det har ført til noen frustrerende øyeblikk.

Det er krevende å lage sin egen vei istedenfor å følge et løp lagt av bedriften. Likevel har det vært en utrolig lærerik erfaring, og vi har funnet en løsning som alle i teamet er begeistret for og svært motiverte til å jobbe videre med.

Sigurd Ormseth Årøen på plassen sin hos Axaz. 📸: Privat
Sigurd Ormseth Årøen på plassen sin hos Axaz. 📸: Privat Vis mer

Hva slags oppfølging og kontakt med kollegene dine får du i sommer? 🤗

Terskelen for å spørre om hjelp har vært veldig lav, hele bedriften sitter i et åpent landskap så det er kort vei til ekspertisen. Mange i Axaz har brukt flere timer på å hjelpe oss og vært svært tilgjengelige, som har bidratt til mye læring for oss studenter. Det skaper en litt annen kultur innad i selskapet når salgsavdelingen, ledergruppen og alle utviklerne sitter sammen i et landskap.

Sosialt har den store begivenheten vært sommerfesten hvor vi startet klokken 13 en fredag med mordmysterie i Oslo sine gater og fortsatte utover kvelden med fest og moro. Internt i sommerstudent teamet har vi også gjort flere festligheter som dart og minigolf.

Det er gøy å være et så sammensveiset team i 6 uker hvor man starter som helt ukjente mennesker og avslutter som gode venner.

«Teori går mye tregere ut på dato enn verktøy.»

Hvor godt synes du studiet ditt har forberedt deg på det faktiske arbeidslivet? 📚

Overraskende godt! Har hørt fra flere at når man begynner å jobbe, må man i praksis lære alt på nytt. Men, jeg synes at forståelse man bygger seg opp gjennom studie gjør det mye lettere å sette seg inn i ulike problemer og teknologier.

På UiO er det et sterkt fokus på teori og generelle konsepter istedenfor verktøy eller spesifikke teknologier. Dette er litt hemmende i starten av arbeidslivet i forhold til andre skoler hvor det er et større fokus på verktøy, men med et teorigrunnlag har man gode forutsetninger for å sette seg raskt inn i verktøyene.

Teori går mye tregere ut på dato enn verktøy. Så jeg tror det lønner seg i lengden.

Kontoret til Axaz. 📸: Privat
Kontoret til Axaz. 📸: Privat Vis mer

Hva er det vanskeligste med utvikleryrket? 💪

Jeg tror noe av det vanskeligste med utvikleryrket er den konstante forandringen av verktøy og teknologier. Du kan bruke masse tid på å sette deg inn i en "hot" teknologi og kort tid etter er den død og blir aldri brukt igjen. Det er en kunst å kunne se hva som faktisk har verdi versus det som kun er en midlertidig hype.

Hva slags teknologi man skal velge er jo et viktig spørsmål inn i prosjekter som skal vedlikeholdes over mange år. Investerer man i feil teknologi kan det koste deg dyrt hvis kunnskapen innenfor teknologien forsvinner.

Vi ser jo flere bedrifter i dag som sliter grunnet uheldige valg i fortiden.

Hvilke teknologier og ferdigheter blir det viktig å lære seg for framtiden? 🤖

Jeg tror at mange undervuderer kapabilitetene til low-code-verktøy. Vi har kommet ekstremt langt på webapplikasjonen som vi i sommer lager i Appfarm. Jeg har selv litt erfaring i React, men jeg hadde hatt store problemer med å følge det tempoet som vi har i dag. Og Appfarm er et verktøy som jeg aldri har vært borti før.

Jeg er sikker på at low-code vil spille en stadig større rolle i fremtiden, og flere vil måtte ta fatt på denne teknologien for å være konkurransedyktige. Det er ikke bare tidsbesparende, men det gir også mulighet for utviklere med varierende erfaring å samarbeide for å skape løsninger.

Jeg ser frem til å utforske mer av potensialet til low-code verktøy og hvordan de kan hjelpe oss med å løse komplekse utfordringer.

«Investerer man i feil teknologi kan det koste deg dyrt hvis kunnskapen innenfor teknologien forsvinner.»

Hva er planene dine videre? 🔮

Til høsten skal jeg jobbe deltid her i Axaz og ta fag på UiO. Planlegger å ta fag innen etisk hacking og KI, så jeg tror det blir et veldig spennende og lærerikt semester.

I tillegg må jeg finne ut hva jeg skal skrive master om, noe som ikke ennå er i boks. Det begynner å haste litt når jeg og en klassekamerat skal begynne å skrive i januar.

Den største utfordringen ligger i å finne et overlapp mellom det som man har lyst til å skrive om og det som er realistisk å skrive om. Jeg tror det blir et morsomt siste år på studiet før arbeidslivet venter.