Lønna til norske utviklere på 9. plass - se hvor i Europa du tjener mest

Utviklere i København tjener 40 prosent mer enn utviklere i Oslo, viser fersk undersøkelse.

Utviklere i Oslo tjener langt dårligere enn utviklere i København, ifølge ny undersøkelse. 📷: <a href="https://unsplash.com/@febiyanr?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Febiyan</a> / <a href="https://unsplash.com/photos/0PSCd1wIrm4?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Utviklere i Oslo tjener langt dårligere enn utviklere i København, ifølge ny undersøkelse. 📷: Febiyan / Unsplash Vis mer

Tror du norske utviklere tjener godt? Ikke ifølge en fersk undersøkelse fra Levels.fyi, som har samlet inn statistikk om lønningene til mer enn 150.000 utviklere over hele verden.

Utviklere i Oslo har ifølge undersøkelsen en medianlønn på 80.000 dollar i året, i underkant av 800.000 kroner, og havner på en 9. plass blant de europeiske landene.

Til sammenligning tjener utviklere i København i Danmark 112.000 dollar (delt 3. plass sammen med Dublin, Irland). Det er altså 40 prosent mer enn i Norge:

Aller best betalt i Europa er utviklerne i Zürich i Sveits med 178.000 dollar, mens London-utviklerne kommer på en 2. plass med 116.000 dollar.

Du må over dammen for topplønningene

Selv om du kan tjene godt som utvikler i Europa, er våre utviklerlønninger nærmest for luselønn å regne sammenlignet med hva utviklere på USAs vestkyst får betalt:

 • I San Francisco Bay Area, som inkluderer det vi gjerne kaller "Silicon Valley", ligger medianlønnen til utviklerne p hele 234.000 dollar, 2,3 millioner norske kroner.
 • Seattle ligger ikke langt bak, med 213.000 dollar. Kanskje ikke helt overraskende, med tanke på at IT-giganter som Microsoft og Amazon har hovedkvarter i nettopp denne byen.

Statistikken viser at enkelte selskaper i enkelte tilfeller kan betale svært godt for de beste folkene. En "Senior Engineer" i Netflix i California har for eksempel en lønn på 550.000 dollar (5,5 millioner kroner).

Lønnstoppen i Norge

Vi må selvfølgelig ta forbehold om at datagrunnlaget for de minste landene, som Norge, er forholdsvis lite – og at det kan være skjevheter på grunn av at undersøkelsen er basert på at brukere selv melder inn sine lønninger.

Likevel stemmer lønnsnivået for Oslo ganske godt med kode24s egen lønnsundersøkelse fra 2022 (gjennomsnittlig erfaring og antall respondenter i parentes):

 1. Oslo: 800.033,- (8 års erfaring, 595 svar)
 2. Viken: 790.678,- (11 års erfaring, 82 svar)
 3. Rogaland: 787.198,- (9 års erfaring, 65 svar)
 4. Vestland: 746.647,- (8 års erfaring, 113 svar)
 5. Agder: 745.519,- (9 års erfaring, 38 svar)
 6. Innlandet: 742.260,- (11 års erfaring, 30 svar)
 7. Trøndelag: 734.334,- (9 års erfaring, 131 svar)
 8. Troms og Finnmark: 716.318,- (12 års erfaring, 22 svar)
 9. Vestfold og Telemark: 699.377,- (9 års erfaring, 69 svar)
 10. Møre og Romsdal: 694.660,- (8 års erfaring, 30 svar)
 11. Nordland: 616.667,- (7 års erfaring, 24 svar)