Ledige utvikler­jobber stuper, men én gruppe kan juble

Ferske NAV-tall avslører trøbbel i bransjen vår, og antall arbeidsledige IT-folk øker.

Det var ikke akkurat mangel på jobber for utviklere på årets JavaZone, men totalt sett er det færre enn det har vært før. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Det var ikke akkurat mangel på jobber for utviklere på årets JavaZone, men totalt sett er det færre enn det har vært før. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

I august i år ble det lyst ut 400 færre stillinger innenfor IKT sammenliknet med august i fjor. Det er en nedgang på hele 34 prosent.

Nedgangen er størst for systemanalytikere, arkitekter og IKT-brukerstøtte, viser tall kode24 har fått fra NAV.

Det har også vært en økning i antallet arbeidsledige, med 28 prosent. Det er 300 flere enn i august i fjor.

Antall ledige har økt mest for systemanalytikere, systemarkitekter og programvareutviklere.

- Det er gjerne slik at IKT-yrker også påvirkes av den generelle situasjonen i økonomien. Det virker å være tilfellet nå, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV, til kode24.

Færre utviklerjobber

For yrkesgruppene som NAV plasserer under merkelappen "utviklere" ser stillingsmarkedet i august i 2022 sammenlikna med august i 2023 sånn ut:

  • Applikasjonsprogrammerere: 42 ledige stillinger 2022. 19 ledige stillinger i 2023.
  • Programvareutviklere: 160 ledige stillinger i 2022. 114 ledige stillinger i 2023.
  • Andre programvare og applikasjonsutviklere: 42 ledige stillinger i 2022. 19 ledige stillinger i 2023.
  • Nett og multimedia-utviklere: 25 ledige stillinger i 2022. 11 ledige stillinger i 2023.
  • Totalt: 269 i august 2022, 163 i år - en nedgang på nesten 40 prosent.

Enorm nedgang

Systemanalytikere og arkitekter er de mest ettertrakta på arbeidsmarkedet, ifølge tallene fra NAV. Men de er også den yrkesgruppen som ser det største fallet i ledige stillinger.

I august i fjor var det 460 ledige stillinger. I august i år er det "bare" 286 ledige stillinger.

Dette gir en nedgang på rundt 38 prosent.

Bort med lederne

Dersom vi sammenlinker stillingsmarkedet i august 2022 med samme måned i år, er det også en annen interessant utvikling: markedet ser ut til å miste apetitten for IKT-ledere.

Her har antallet stillingsannonser falt med 32 stykker.

Blant tech-selskap i USA har det vært en trend i år, kalt "the great flattening", der mellomledere må ut.

Sikkerhetsfolk kan tjille

Derimot kan sikkerhetsanalytikerne juble. Her er det 34 flere stillingsannonser august i år enn i samme måned i fjor.

At etterspørselen etter sikkerhetspersonell ikke blir påvirket av dyrtiden som flere andre IKT-yrker, kan ha sammenheng med innføringen av NIS-direktivet i 2018. Den regulerer kritisk infrastruktur som kraftnett, helsesektor og transport.

Etter dette måtte eierne ha sikkerhetskompetanse i eget hus.

- Det har vært et stort behov for kvalifisert personell etter dette, har Lothar Fritsch, professor for anvendt informasjonssikkerhet ved OsloMet, forklart tidligere i kode24.

Folk får dårligere råd

Johannes Sørbø, seniorrådgiver i NAV, sier at økt rente og høy inflasjon gjør at veksten i norsk økonomi stopper opp. I noen bransjer, som bygg og anlegg, er utviklingen negativ.

- Da ser vi også at arbeidsledigheten øker, i yrker som IKT, bygg og anlegg, butikk- og salg og lignende, sier han.

Sørbø regner med at utviklingen vil fortsette det neste året.

- Den økte renten gjør at folk og bedrifter med lån får dårligere råd, og demper veksten i økonomien.

Johannes Sørbø er seniorrådgiver i NAV. 📸: NAV
Johannes Sørbø er seniorrådgiver i NAV. 📸: NAV Vis mer

Vil fortsette å øke

Ifølge Sørbø får den høye inflasjonen samme effekt, og dette gjelder også i landene rundt oss.

- Derfor regner vi med at ledigheten vil øke videre, men samtidig er det greit å ha med at vi fortsatt har lav ledighet og et godt arbeidsmarked.

Han legger til at når veksten i økonomien etter hvert tar seg opp, vil det også bli flere ledige stillinger og muligheter på arbeidsmarkedet.

- Både i IKT og andre konjunkturutsatte grupper, sier Sørbø.