Kvinnelige tech-gründere sender "stuntmenn" i møter

Bare én prosent er kvinner. - De opplever at de ikke hører hjemme, og tyr til ulike strategier, forteller forsker.

Det finnes lite forskning på hvorfor det ikke er så mange kvinnelige grundere, forteller Elin Kubberød, professor ved NMBUs handelshøyskole. 📸: Jan-Erik Drange.
Det finnes lite forskning på hvorfor det ikke er så mange kvinnelige grundere, forteller Elin Kubberød, professor ved NMBUs handelshøyskole. 📸: Jan-Erik Drange. Vis mer

- Kvinnelige teknologigründere opplever at de ikke hører hjemme i tech-bransjen, og må ty til ulike strategier, sier Elin Kubberød, professor ved NMBUs handelshøyskole, til kode24.

Hun er en av forskerne bak den ferske forskningsartikkelen "Learning to not belong: Entrepreneurial learning experiences of women high-tech entrepreneurs".

I artikkelen har forskerteamet intervjuet ni kvinnelige techgründere om hva det innebærer å være kvinne i en mannsdominert teknologibransje.

Den ene prosenten

Ifølge Kubberød er det mye forskning på entreprenørskap innenfor teknologibransjen. Men mye av forskningen er kjønnsnøytral og tar ikke hensyn til sammenhengen som forskningen inngår i. Og det finnes lite forskning på hvorfor det ikke er så mange kvinnelige gründere.

- Når bare én prosent av gründerne i bransjen er kvinner, er det viktig å dokumentere erfaringene deres, sier hun.

Professoren forteller at hennes informanter har bakgrunn fra teknologiske fag eller entreprenørutdanninger. I tillegg har flere lang erfaring fra bransjen. Enkelte av dem har også doktorgrad og har kommersialisert sin egen forskning.

- Hvordan har de opplevd det å være kvinnelig gründer i en mannsdominert bransje?

- De har møtt på mange barrierer, som skepsis mistillit og mannssjåvinistiske holdninger. I tillegg til utfordringer med å skaffe ressurser til selskapet. Samtidig har kvinnene vært tøffe og lært å bygge en bedrift på sine egne premisser uten å gå på kompromiss med egne verdier, sier hun.

Kubberød legger til at forskning viser at kvinnelige gründere får mindre offentlig støtte enn menn.

Opplevd mange barrierer

Kubberød mener at vi ofte forbinder entreprenørskap og teknologibransjen som et maskulint domene. Professoren sier at informantene skilte seg tidlig ut, med en interesse for teknologi eller entreprenørskap.

Ifølge henne har mange av kvinnene fortalt om ensomhet knyttet til å være den eneste jenta i IT klassen på videregående, eller valgte en annen karrierevei enn konsulentbransjen.

«Mange er også oppmerksomme på hvordan de kler seg, for ikke å vekke feil assosiasjoner.»

- Så har de møtt kjønnsbaserte stereotypier og trakassering i forsøket med å etablere seg som gründere. De har blitt møtt med alt fra diskriminering, til at deres bidrag blir satt mindre pris på i styrerommet, til at det blir stilt spørsmålstegn ved deres kompetanse fra menn i bransjen, sier hun.

De kvinnelige gründerne i undersøkelsen har utviklet egne strategier for å takle utfordringene knyttet til kjønnsbasert diskriminering. En av dem er å la en «stuntmann» representere selskapet i situasjoner hvor «ting kan skje eller at de føler seg truet».

- Disse strategiene bruker de for å oppnå målet. I tillegg har mange utviklet et sterkt personlig nettverk som hjelper dem. Mange er også oppmerksomme på hvordan de kler seg for ikke å vekke feil assosiasjoner, sier Kubberød.

Møter diskriminering

Professoren sier at de kvinnelige informantene opponerer mot machokulturen i teknologibransjen og er opptatt av å bygge en sunnere arbeidskultur. Kubberød nevner ting som godt lagarbeid, mangfold og et balansert forhold mellom fritid og arbeid.

- Samtidig er de opptatt av teknologi og vil skape verdier. Men de fjerner seg fra den typiske maskuline entreprenøren og vil skape legitimitet i bransjen på sine egne premisser.

- Er det noe samfunnet kan gjøre for å gjøre kulturen bedre?

- Vi ser nå et generasjonsskifte. Det kommer flere og flere jenter til teknologi-bransjen. Men det er fremdeles for få jenter som tar teknologisk-utdanning. Vi må oppmuntre dem tidlig og hjelpe flere jenter som har lyst til å bli gründere.

Kubberød legger til at samfunnet må jobbe for å gjøre teknologibransjen klar over hvilke normer som eksisterer.

Hvis du har et råd til kvinnelige utviklere som ønsker å starte for seg selv, hva ville det vært?

- Det er å skaffe seg et nettverk, erfaring i bransjen og et godt team som du kan stole på. Du må ha troen på at du er like god som alle andre. Det er ikke noen grunn til at du ikke kan lykkes. Kvinnene vi har intervjuet viser at det er mulig å gå denne veien for mange, sier hun.