Klarte ikke å fikse feil i Helse­plattformen – innføres likevel

Helsetilsynet ga St. Olav hospital frist til 15. januar med å løse fire sentrale utfordringer knyttet til Helseplattformen. Det har sykehuset ikke klart.

Det har vært flere problemer med Helseplattformen. Blant annet at journalsystemet låste seg når flere brukte det samtidig, at antall avviksmeldinger knyttet til legemidler var for høyt, og at det var manglende kontroll på systemdata, som førte til at sykehuset blant annet ikke hadde riktige tall for fødsler og aborter. 📸: Medicimage/UIG/REX
Det har vært flere problemer med Helseplattformen. Blant annet at journalsystemet låste seg når flere brukte det samtidig, at antall avviksmeldinger knyttet til legemidler var for høyt, og at det var manglende kontroll på systemdata, som førte til at sykehuset blant annet ikke hadde riktige tall for fødsler og aborter. 📸: Medicimage/UIG/REX Vis mer

Det kommer fram i et brev fra sykehuset til Helsetilsynet, skriver Aftenposten.

I november 2022 ble Helseplattformen innført ved St. Olavs hospital i Trondheim, etter flere runder med utsettelser.

Innføringen var langt fra vellykket, og våren 2023 slo Helsetilsynet fast at problemene med systemet er så alvorlige at de truer sikkerheten for pasienter som skal få helsehjelp i Midt-Norge.

Fire problemer

St. Olavs hospital fikk i oppgave å løse fire sentrale problemer med det omstridte systemet.

Disse var knyttet til antall alvorlige hendelser ved sykehuset, at journalsystemet låste seg når flere brukte det samtidig, at antall avviksmeldinger knyttet til legemidler var for høyt, og at det var manglende kontroll på systemdata, som førte til at sykehuset blant annet ikke hadde riktige tall for fødsler og aborter.

Skal innføres

I brevet til Helsetilsynet skriver sykehuset at « … til tross for feilretting og forbedring av systemet er ingen av de fire områdene som Statens helsetilsyn har krevd korrigert, lukket, men det er satt inn kompenserende tiltak og lagt planer for videre utvikling av løsningen».

Til tross for problemer og bekymringer har ledelsen i Helse Midt-Norge besluttet å fortsette innføringen av Helseplattformen på nye sykehus fra 27. april.