itslearning sparker 12 ansatte - også utviklere rammes

Åtte mister jobben i utviklingsavdelingen. - Det er klart at dette er en utfordrende situasjon for dem, sier itslearning.

itslearning kutter antall ansatte i Norge, og det går også utover utviklerne deres. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
itslearning kutter antall ansatte i Norge, og det går også utover utviklerne deres. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

itslearning AS lager systemer som blant annet brukes på norske skoler og universiteter, og har siden 2015 også inkludert det norske produktet Fronter.

Nå har selskapet, med kontorer i Bergen, gått gjennom en prosess som har ført til at også utviklere mister jobben.

- Etter en lengre strategiprosess har vi gjort organisatoriske endringer og satt i verk tiltak for å forbedre kostnadsbasen. Noe av kostnadsreduksjonen vil skje ved å effektivisere driften og redusere generelle driftskostnader, bruk av konsulenter og ved ikke å erstatte ledige stillinger, forteller Johnny Anderson, leder for marked og kommunikasjon i itslearning, til kode24.

- Tiltakene for å redusere kostnader har dessverre også påvirket antall ansatte.

Johnny Anderson, leder for marked og kommunikasjon i itslearning.
Johnny Anderson, leder for marked og kommunikasjon i itslearning. Vis mer

8 fra utviklingsavdelingen

For Norge sin del skal det dreie seg om 12 stillinger totalt:

  • Det skal dreie seg om folk fra både den kommersielle og den teknologiske delen av selskapet, ifølge Anderson.
  • 8 av stillingene er i teknologiavdelingen.
  • 5 av disse er ansatte på det Anderson kaller "operations, test og support", mens 3 av dem skal være rene utviklerstillinger.

- Dessverre så mister vi noen gode og dyktige kollegaer, og det er klart at dette er en utfordrende situasjon for de som har mistet jobben. Samtidig har vi allerede fått tilbakemelding om at flere allerede har funnet ny jobb. Det er oppmuntrende, og vi håper jo at alle skal finne spennende jobbmuligheter fremover, sier Anderson.

Ingen sluttpakker

- Hvordan vil dette utspille seg for de som rammes – får de for eksempel tilbud om sluttpakker?

- Vi har ikke tilbudt sluttpakker, men har fulgt gode og klare prosesser for nedbemanning, for å sikre at alle blir godt ivaretatt i en slik situasjon. Vi har også tatt individuelle hensyn så langt det er mulig, svarer Anderson kode24.

- Både vi og eierne våre, Sanoma, har tro på selskapet, og Sanoma vil fortsette å satse på itslearning. Vi kommer til å være enda mer fokusert på Norden og de europeiske kjernemarkedene, fremfor å tenke global ekspansjon. Vi skal bli enda bedre på kjernevirksomheten og levere pedagogiske verktøy som gjør hverdagen enklere for lærerne og gir bedre læringsutbytte for elever og studenter. Samtidig må vi da også tørre å si nei til noe og være åpne for å finne gode løsninger i partnerskap med andre.

👋 Er du selv rammet av kutt i bransjen vår? Vi hører gjerne fra deg! Send oss en epost på hei@kode24.no, eller ta kontakt på sosiale medier.