- Intenst samarbeid kan gå ut over ansattes trivsel

- Det er viktig å være oppmerksom på hvordan intenst samarbeid kan påvirke balansen mellom arbeid og fritid, ifølge HR-topper i Microsoft.

Ansatte som ikke trivdes opplevde derimot siloer, byråkrati og mangel på samarbeid, skriver Dawn Klinghoffer og Elizabeth McCune. Her: Microsofts hovedkvarter i New York. 📸: AP Photo/Swayne B. Hall)
Ansatte som ikke trivdes opplevde derimot siloer, byråkrati og mangel på samarbeid, skriver Dawn Klinghoffer og Elizabeth McCune. Her: Microsofts hovedkvarter i New York. 📸: AP Photo/Swayne B. Hall) Vis mer

Økt samarbeid har en negativ påvirkning på ansattes oppfatning av balansen mellom arbeid og fritid. Det kommer fram i en nylig publisert artikkel hos Harvard Business Review, skrevet av Dawn Klinghoffer og Elizabeth McCune, som begge er ansatt hos Microsoft.

Artikkelen handler om lærdommene Microsoft har gjort seg fra en ansattundersøkelse selskapet gjorde i fjor. Blant annet fant de at ansatte med en god balanse mellom arbeid og fritid hadde fem færre arbeidstimer i uka, fem færre samarbeidstimer, tre flere fokustimer og 17 færre ansatte i sitt interne jobbnettverk.

«Ansatte som ikke trivdes opplevde derimot siloer, byråkrati og mangel på samarbeid»

Opptatt av arbeidskultur

I undersøkelsen definerer Microsoft trivsel som "å være energisk og bemyndiget til å gjøre meningsfylt arbeid." Selskapet fant at både ansatte som trivdes og ikke trivdes begge snakket om kultur, men på vidt forskjellige måter.

Medarbeidere som trivdes snakket om et samarbeidsmiljø og teamarbeid med kolleger, en inkluderende kultur med autonomi og fleksibilitet, og støtte til trivsel. Dette kan eksempelvis være å kunne føre ikke-dømmende samtaler om vanskelige temaer, med fokus på å finne løsninger, ifølge Klinghoffer og McCune.

- Ansatte som ikke trivdes opplevde derimot siloer, byråkrati og mangel på samarbeid. Beskrivelsene var mangel på handlefrihet og følelsen av å være et tannhjul i en maskin, skriver de.

Viktig å skille arbeid og privatliv

McCune og Klinghoffer skriver at det er viktig å skille hvordan man bygger opp under trivsel fra balansen mellom arbeid og privatliv.

- Der trivsel handler om å være energisk og bemyndiget til å gjøre meningsfylt arbeid i rollen din, gjenspeiler balansen mellom arbeid og privatliv også ansattes personlige liv, skriver de.

I undersøkelsen vurderte de ansatte i snitt sin tilfredshet med balansen mellom arbeid og privatliv som 71 prosent.

- Selv om det er oppmuntrende å se balansen mellom forbedres, har den ikke kommet seg helt tilbake til nivåene før Covid. Og det er tider når trivsel og balanse mellom arbeid og privatliv kan bevege seg i forskjellige retninger, skriver McCune og Klinghoffer.

Samarbeid har negativ påvirkning

Microsoft sammenlignet 56 prosent av de ansatte som sa at de trivdes og rapporterte en høy balanse mellom arbeid og privatliv, med de 16 prosentene som trivdes, men som hadde lavere balanse mellom jobb og privatliv.

Ved å kombinere holdningsdata med av-identifiserte kalendere og e-post metadata, fant selskapet at ansatte med det beste av begge verdener hadde fem færre arbeidstimer i uka, fem færre samarbeidstimer, tre flere fokustimer og 17 færre ansatte i sitt interne jobbnettverk.

- Dette forsterker det vi vet fra tidligere forskning på balansen mellom jobb og privatliv og analyser av størrelser på nettverk, som viser oss at økt samarbeid har en negativ påvirkning på ansattes oppfatning av balansen mellom arbeid og fritid, skriver McCune og Klinghoffer.

Samtidig skriver de at samarbeid ikke er iboende dårlig, for mange ansatte kan tett samarbeid og jobbe sammen mot et felles mål gi næring til trivsel.

- Samtidig: Det er viktig å være oppmerksom på hvordan intenst samarbeid kan påvirke balansen mellom arbeid og fritid, og både ledere og ansatte burde vokte seg mot å la den intensiteten vare 24/7, skriver McCune og Klinghoffer.