Idunn (27) er sommerkoder i Computas: - Verdifullt å jobbe tverrfaglig

- Vi bruker Typescript med React i frontend, .NET i backend. Vi bruker også Azure for deployment og database, forteller Idun Stabell, sommerstudent i Computas.

For å sikre smidig utvikling i prosjektet tar vi i bruk Scrum metodikken, forteller Idunn Stabell. 📸: Privat
For å sikre smidig utvikling i prosjektet tar vi i bruk Scrum metodikken, forteller Idunn Stabell. 📸: Privat Vis mer

Hei sveis! Kan du først fortelle litt om studiet ditt? 🎓

Jeg er nettopp ferdig med bachelor i informatikk ved NTNU i Trondheim. I tillegg har jeg et årsstudium i økonomi og administrasjon fra NTNU.

Bachelorgraden har gitt meg en grunnleggende innføring innen programmering, databaser, interaksjonsdesign, og andre temaer som står sentralt innenfor utvikling.

Studiet har bestått av mye gruppearbeid med andre informatikere og studenter fra andre studier, som har gitt meg mye erfaring med å jobbe smidig og tverrfaglig. Flere av fagene på studiet er prosjektbaserte, noe jeg har likt godt. Spesielt har webutviklings-fagene vært en favoritt, og noe jeg har hatt god nytte av denne sommeren.

Hva skal du jobbe med i sommer? 👷

Jeg er sommerstudent hos Computas og sammen med fire andre sommerstudenter jobber vi på et prosjekt for TV-aksjonen. TV-aksjonen er avhengig av sine frivillige. Og de frivillige trenger t-skjorter, bøsser og annet materiell med årets tema. Oppdraget går derfor ut på å forenkle denne prosessen, ved å utvikle en nettbutikk som skal fungere som en løsning for å bestille varer og materiell.

Vi bruker Typescript med React i frontend, .NET i backend. Vi bruker også Azure for deployment og database.

For å sikre smidig utvikling i prosjektet tar vi i bruk Scrum metodikken. Som innebærer planleggingsmøter ved hver sprint start, daglige standups for å sjekke status på oppgaver, demo hver andre uke og retrospektiv møter for .

«Som oftest kan det være lurt å ta to steg tilbake.»

Hva slags oppfølging og kontakt med kollegene dine får du i sommer? 🤗

Vi er 27 sommerstudenter, som er fordelt i seks team. Sommerstudentene har fått sin egen etasje på Computas-kontoret. Der kan vi jobbe hvor vi vil og bruke alle fasilitetene. Dette gjør at man har mulighet til å bli godt kjent, i tillegg til at terskelen for å hjelpe hverandre, også på tvers av team, er lav.

Teamet mitt får også veldig god oppfølging av fire veiledere gjennom hele sommeren. De bistår med hjelp og veiledning, og er veldig involverte i de fleste aspekter rundt prosjektet. De tilstede på teammøter, workshops og kundemøter. Og gir tilbakemeldinger på nettsiden som er under utvikling.

Computas arrangerer også noe sosialt for oss hver onsdag. Vi har blant annet vært på båttur i Oslofjorden, fangene på fortet og quiz. Man blir derfor godt kjent med resten av resten av sommerstudentene.

Hvor godt synes du studiet ditt har forberedt deg på det faktiske arbeidslivet? 📚

Jeg synes informatikk-studiet har forberedt meg godt på det faktiske arbeidslivet. Spesielt har erfaringen med å jobbe i team, og å jobbe tverrfaglig med folk fra andre studier, vært verdifull.

Gjennom bacheloren har jeg vært innom mange ulike språk og teknologier de siste årene, som gjør det enklere å tilnærme meg nye språk og teknologier i arbeidslivet.

«Kunnskap om eksempelvis Azure og Google Cloud vil være nyttig å kunne for tiden som kommer.»

Hva er det vanskeligste med utvikleryrket? 💪

Det jeg synes er vanskeligst med utvikleryrket er at det er så mange forskjellige retninger man kan velge å gå, og at det hele tiden kommer nye teknologier og rammeverk som man må sette seg inn i. Det kan derfor være vanskelig å holde seg oppdatert.

I tillegg synes jeg det er vanskelig å ikke gape over for mange oppgaver ved en sprint. Det er typisk at teamet ønsker å bli ferdige med så mye som mulig på kort tid.

Men som oftest kan det være lurt å ta to steg tilbake, og heller fokusere på å implementere noe funksjonalitet av høy kvalitet.

Hvilke teknologier og ferdigheter blir det viktig å lære seg for framtiden? 🤖

Jeg tror det er viktig å være nysgjerrig og aldri tenke at man er ferdig utlært. Teknologiene utvikler seg utrolig kjapt, og det som er aktuelt i dag er mest sannsynlig utdatert om noen få år.

Når det er sagt, så har skyteknologi revolusjonert måten virksomheter håndterer data og applikasjoner. Så kunnskap om eksempelvis Azure og Google Cloud vil være nyttig å kunne for tiden som kommer.

Hva er planene dine videre? 🔮

Nå til høsten skal jeg ta en mastergrad i informatikk ved UiO. I tillegg jobber jeg også deltid med utvikling hos Consigli.