Hver fjerde nordmann bruker AI i jobben – mange er skeptisk

Tre av fem er bekymra for hvordan kunstig intelligens bruker personopplysningene våre.

Bruken av verktøy som ChatGPT har blitt enorm på kort tid, og mange nordmenn er skeptisk. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Bruken av verktøy som ChatGPT har blitt enorm på kort tid, og mange nordmenn er skeptisk. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Nesten tre av fem i Norge er bekymret for hvordan kunstig intelligens bruker personopplysningene våre, viser en undersøkelse fra Datatilsynet.

Undersøkelsen om nordmenns bruk og holdninger til generativ kunstig intelligens viser at vi er delt og usikre på nytten og konsekvensene av generativ AI, skriver tilsynet på nettsiden sin.

26% bruker AI i jobb

Generativ AI vil si AI-modeller designet for å generere nytt innhold i form av skriftlig tekst, lyd, bilder eller videoer.

  • 79 prosent av dem i alderen 18 til 29 år har prøvd ett eller flere slike verktøy.
  • 76 prosent bruker verktøyene til private formål.
  • 26 prosent bruker det på jobb og 20 prosent på skolen.

Det er særlig ChatGPT og Snapchats My AI som blir brukt.

Skepsisen til denne nye teknologien er stor, og folk er delt i sitt syn på det.

Kvinner mer skeptisk

Om lag én av fire nordmenn er helt eller delvis enige i at AI er godt nytt for Norge, mens omtrent like mange er helt eller delvis uenige.

Til påstandene om AIs nytteverdi på jobb, skole og fritid fordeler svarene seg omtrent på samme måte.

I undersøkelsen svarer 57 prosent at det menneskelige aspektet ved AI er skremmende. Det er en signifikant større andel kvinner enn menn, og eldre over 60 år enn yngre, som mener dette.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. til 25. januar 2024 av YouGov på oppdrag fra Datatilsynet og Teknologirådet. 1009 respondenter i alderen 18 år og eldre deltok i nettbaserte intervjuer.