Hver femte kvinnelige utvikler har opplevd seksuell trakassering: - Fryktelig trist

- Dette må adresseres øyeblikkelig, mener TENK. Og det er sjefen din sitt ansvar.

Marianne Melhoos, leder av TENK og utvikler i Webstep, synes tallene til kode24 er trist lesning. 📸: Privat
Marianne Melhoos, leder av TENK og utvikler i Webstep, synes tallene til kode24 er trist lesning. 📸: Privat Vis mer

Det er 2007, og den nå kjente utvikleren og foredragsholderen Christin Gorman skal holde sitt livs første foredrag på en konferanse. Det er bare ett problem: En annen, mannlig deltaker klarer ikke å la henne være i fred.

Da det skal spises middag på kvelden, blir hun letta over at konferansen bruker bordskilt. Alle får beskjed om hvor de skal sitte, og mannen skal ikke sitte ved siden av henne.

Men han setter seg der likevel. Og begynner å stryke Gorman over låret.

- Det hele var veldig ubehagelig, forteller Gorman til kode24.

Hun er langt fra alene om å oppleve slikt som kvinnelig, norsk utvikler, viser tallene til kode24.

18% kvinner, 2% menn

Under kode24s siste trivsel- og lønnsundersøkelse blant norske utviklere, stilte vi spørsmålet: "Har du opplevd seksuell trakassering på jobb i utviklerbransjen?"

  • 18 prosent av kvinnene i undersøkelsen svarer ja (20 av 113).
  • 2 prosent av mennene i undersøkelsen svarer ja (19 av 1.086).

I forbindelse med spørsmålet skrev vi at "trakassering er subjektivt, så har du opplevd noe som kjipt, kan du få svare ja på denne". Likestilling- og diskrimineringsombudets definisjon er "uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom".

«Vi vet at bransjer der ett kjønn er overrepresentert – der er også risikoen for seksuell trakassering større.»

Ett kjønn, mer trakassering

Gorman er ikke overraska over tallene våre.

- Jeg trodde det sto mye verre til, for å være helt ærlig. Kvinner opplever jo så mye drit hele tida, sier hun.

Christin Gorman ville tro enda flere på ett eller annet tidspunkt har opplevd seksuell trakassering på jobb. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Christin Gorman ville tro enda flere på ett eller annet tidspunkt har opplevd seksuell trakassering på jobb. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO), på sin side, synes tallet høres høyt ut.

- Resultatet av den undersøkelsen dere har gjennomført, viser en dramatisk høyere forekomst blant kvinner enn det undersøkelser med tilsvarende spørsmålstilling finner, sier fagansvarlig Shorish Azari i LDO til kode24.

Men det er dessverre vanskelig å sammenlikne kode24s tall med andre, for eksempel FHI sin rapport "Omfang av seksuell trakassering i Norge" eller tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, blant annet fordi vi ikke har gitt en tidshorisont på spørsmålet vårt.

Og Azari påpeker at han ikke kan gå god for hvorvidt vår undersøkelse, med under 10 prosent kvinnelige respondenter, er representativ.

- Men vi vet at bransjer der ett kjønn er overrepresentert – der er også risikoen for seksuell trakassering større, sier Azari.

Avgjørende for bransjen

- Det er fryktelig trist, og uakseptabelt, at nesten én av fem kvinner i utviklerbransjen har opplevd seksuell trakassering, sier Marianne Melhoos, leder av TENK og utvikler i Webstep, til kode24.

TENK står for Tech-Nettverket for Kvinner, og jobber for økt kvinneandel i teknologibransjen.

- Hvor viktig er det å ha fokus på dette for å få opp kvinneandelen blant norske utviklere?

- Det er helt avgjørende for bransjen, og for samfunnet, at kjønnsbalansen i teknologisektoren bedres betraktelig. Teknologibransjen har et kollektivt ansvar for å knekke kvinnekoden, og det hjelper ikke å rekruttere til en bransje der seksuell trakassering er et utbredt problem. Så dette må adresseres øyeblikkelig, mener Melhoos.

- Denne undersøkelsen tyder på at bransjen har en stor jobb å gjøre.

Sjefens ansvar

Som arbeidstaker i Norge har du krav på et trygt arbeidsmiljø, og det inkluderer å slippe seksuell trakassering. Dermed har sjefen din et ansvar.

- Vi har utarbeidet en veileder med praktisk hjelp til hvordan ledere bør jobbe, forteller Azari, og viser blant annet til seks tiltak de foreslår for å motvirke seksuell trakassering.

fagansvarlig Shorish Azari i DLO oppfordrer arbeidsplasser å være bevisst seksuell trakassering. 📸: DLO
fagansvarlig Shorish Azari i DLO oppfordrer arbeidsplasser å være bevisst seksuell trakassering. 📸: DLO Vis mer

Blant punktene foreslås det blant annet å ha regler for oppførsel på arbeidsplassen, ha rutiner for hvordan man håndterer brudd på disse og sørge for konsekvenser når det skjer.

- Dersom det likevel skulle skje at noen utsettes for seksuell trakassering på arbeidsplassen, er det leders ansvar å følge opp saken på en god måte i etterkant. Også for eksempel hvis man opplever trakassering mens man er utleid som utvikler i en annen virksomhet, sier Azari til kode24.

Ditt ansvar

Å unngå å selv seksuelt trakassere er selvfølgelig et individuelt ansvar, og forøvrig er det dessuten straffbart etter norsk lov å seksuelt trakassere noen. .

- Kvinnene taper, samfunnet taper og norske selskaper taper på at kvinner velger bort utviklerbransjen. Derfor ligger ansvaret hos oss alle. Hvert enkelt individ i bransjen bør spørre seg selv hva vi kan gjøre for å skape en tech-kultur som oppleves trygg og inkluderende for alle. Vi trenger en bevisstgjøring og større fokus på problemet, og vi trenger tydelig ledelse, sier Melhoos i TENK.

Gorman mener også at menn må bli mer bevisste på hvordan de oppfører seg. Hun tror mange utsetter kvinner for ubehagelig oppførsel uten at de engang vet det selv.

- Jeg mistenker at menn i IT-bransjen faktisk er mindre tilbøyelige til å bedrive seksuell trakassering enn i andre bransjer. Det er ikke akkurat "alpha-hannene" som typisk ender opp som utviklere, sier hun.

- Men det at kvinner er i et så lite mindretall, gjør at man automatisk føler seg mer alene og dermed utrygg. Dette må menn være litt mer bevisste på.

Redd for holdninger

- De virkelig problematiske trakasseringene blir ikke tatt opp, da de er vanskelige å snakke om. Mens det å si "sjefen klappet meg på rumpa" er lett å si, mener Gorman.

Hun er derfor redd for at enkelte mener at kvinner har blitt "hysteriske", og at man får en "Er ingenting lov lenger nå!?"-holdning.

- Det å få en slibrig kommentar eller et klaps på rompa én gang, er ikke krise. Men for de som har opplevd mye verre ting, og det er jo en del som har det, så vil enhver slik "småting" oppleves mye verre, fortsetter hun.

- Det bringer tilbake frykt, sinne og vonde minner. Dessuten så gjør disse "mikro-aggresjonene" noe med en over tid. Først er det litt irriterende, så litt mer, så litt mer, og til slutt sprekker man. Så blir man kalt hysterisk, fordi man overreagerer.