Her er de ivrigste AI-brukerne i det offentlige

Digdir med stor oversikt over offentlige AI-prosjekter.

Ifølge Digdir viser oversikten hvem som gjør hva, og hvem som kan kontaktes for erfaringsutveksling eller samarbeid. Helsevesenet er blant de ivrigste. 📸: Gorm Kallestad / NTB
Ifølge Digdir viser oversikten hvem som gjør hva, og hvem som kan kontaktes for erfaringsutveksling eller samarbeid. Helsevesenet er blant de ivrigste. 📸: Gorm Kallestad / NTB Vis mer

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har sammen med NORA.ai kartlagt prosjekter relatert til kunstig intelligens (AI) i offentlig sektor, skriver Digdir på sine hjemmesider.

Datainnsamlingen er ikke basert på rapportering, men direkte kontakt med antatte relevante aktører. Oversikten bygges ut fortløpende.

Oversikt over hvem som gjør hva

Ifølge Digdir viser oversikten hvem som gjør hva, og hvem som kan kontaktes for erfaringsutveksling eller samarbeid.

Videre gir den beslutningstakere en viss oversikt, basert på sektor, over hva som beveger seg på AI-feltet. Dette kan igjen avdekke behov for styrket innsats innen enkelte sektorer.

Listen, som fra starten av inneholder 135 prosjekter fra 47 aktører, er startskuddet for en slik oversikt, skriver direktoratet.

Mest AI i helsesektoren

Overordnet har Digdir funnet ut at helsesektoren ser ut til å være mest aktive: 54 prosjekter i oversikten tilhører denne sektoren. Det utgjør tilnærmet 40 prosent av totalen. Helse Vest og Helse Sør-Øst er jevnstore, og representerer 43 prosent av prosjektene i sektoren hver.

På andreplass kommer statsforvatnlingen i offentlig sektor, som med sine 33 prosjekter står for 24 prosent av prosjektene.

Ifølge Digdir finnes det her store statlige aktører som Skatteetaten, NAV og Statens pensjonskasse. Til sammenligning finnes det seks prosjekter fra kommuneforvaltningen. Disse kommunale prosjektene tilhører også gjerne større kommuner slik som Trondheim kommune.

Til slutt kommer transportsektoren med 22 prosjekter (16 prosent) og energisektoren 17 (13 prosent). Det er også innenfor transportsektoren vi finner den prosjekteieren med flest initiativ i oversikten: Ruter med sine 13, skriver Digdir.