Helse Midt-Norge krever erstatning fra IBM

– IKT-systemene på sykehus må virke hele tiden, sier administrerende direktør Trond Utne i Hemit i en pressemelding.

Helse Midt-Norge inngikk i 2019 en kontrakt med IBM, som inkluderte et system for sikker pålogging og signering, et såkalt PKI-system. 📸: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstock
Helse Midt-Norge inngikk i 2019 en kontrakt med IBM, som inkluderte et system for sikker pålogging og signering, et såkalt PKI-system. 📸: Artur Widak/NurPhoto/Shutterstock Vis mer

Helse Midt-Norge inngikk kontrakt med IBM i 2019, og mener de har opplevd feil med IKT-systemene fra start. Nå tar de IT-giganten til retten.

Hemit HF, Helse Midt-Norges teknologiforetak, krever erstatning for merkostnader som følge av kritiske mangler etter oppstart av ny løsning for sikker pålogging og signering på sykehusene i 2021.

– IKT-systemene på sykehus må virke hele tiden, sier administrerende direktør Trond Utne i Hemit i en pressemelding.

Svært høye krav

– Leger og sykepleiere kan ikke risikere at livsviktig behandling må vente fordi systemet ikke fungerer når man trenger det. Derfor stilles det svært høye krav til tilgjengelighet for kritiske systemer i sykehus.

Helse Midt-Norge inngikk i 2019 en kontrakt med IBM, som inkluderte et system for sikker pålogging og signering, et såkalt PKI-system.

– Som følge av de kritiske feilene, så vi oss nødt til å stoppe innføringen ved St. Olavs hospital og oppgradere det systemet vi hadde fra før for å ha en forsvarlig tjeneste for pålogging og signering. Dette har påført Hemit flere ekstra kostnader som vi krever erstattet, sier Utne.

Nå tar de altså IBM til retten.