- Har brukt mye mob-programmering med mentorer

- Å danne en forståelse av hvor mye tid man bruker på å gjennomføre en oppgave, krever mye trening, mener Markus Johansen, sommerkoder i NAV IT.

I sommer er Markus Johansen med på å bygge en feilrapporterings-applikasjon for en ny vedtaksløsning for sykepenger.📸: NAV
I sommer er Markus Johansen med på å bygge en feilrapporterings-applikasjon for en ny vedtaksløsning for sykepenger.📸: NAV Vis mer

Hei sveis! Kan du først fortelle litt om studiet ditt? 🎓

Jeg studerer en bachelorgrad i Informatikk ved NTNU Trondheim! Det er et faglig orientert IT-studie med fokus på kompetansebredde og stor valgfrihet av emner.

Den store valgfriheten i informatikkstudiet og et bredt tilbud av emner ved NTNU gir muligheten til å utforske mange forskjellige fagområder innen IT, men også muligheten til å spisse seg inn og fokusere på det du selv synes er interessant.

På de to årene jeg har studert informatikk har jeg blant annet jobbet med språkene Typescript, Python og Java, med rammeverk som React, Firebase, Springboot og TailwindCSS.

Hva skal du jobbe med i sommer? 👷

Jeg jobber på en applikasjon som heter Sprik med to andre sommerstudenter. Totalt er vi 19 sommerstudenter i direktoratet denne sommeren. Sprik skal gi saksbehandlere mulighet til å rapportere om feil og mangler til utviklere av den nye vedtaksløsnigen for sykepenger.

Vi har veldig stor grad av valgfrihet i teknologi-stack, og applikasjonen bygges på Next.js med TypeScript, TailwindCSS, Axios, PostgreSQL og Kotlin med Ktor.

Vi bygger grensesnittet på designsystemet til NAV, Aksel, som inkluderer et komponentbibliotek og er kompatibelt med Tailwind.

«Å danne en forståelse av hvor mye tid man bruker på å gjennomføre en oppgave, krever mye trening.»

Hva slags oppfølging og kontakt med kollegene dine får du i sommer? 🤗

Vårt team får god oppfølgning og støtte fra både det større teamet som jobber med sykepenger og mentorer. Vi har fått vært med på teambuilding, biljardturnering, vi har spist på restaurant og hver fredag har vi quiz. Det er veldig lav terskel for å spørre om hjelp, generelle spørsmål eller slå av en prat på kontoret.

Teamet vårt har brukt mye mob-programmering med mentorer i startfasen av prosjektet, noe som gir en veldig god erfaringsoverføring av teknologi som sommerstudentene ikke har jobbet med tidligere. Det er kult å få opplæring av dyktige utviklere.

Vi får også mye kursing innenfor fagfelter som vi jobber tverrfaglig med innen utvikling i NAV, som juss, design, sikkerhet, data Science, og mer.

Hvor godt synes du studiet ditt har forberedt deg på det faktiske arbeidslivet? 📚

Jeg synses informatikkstudiet har forberedt meg godt. Fokuset på bred kompetanse gjør at man er rustet for mange forskjellige utfordringer, utover å programmere.

Som sommerstudenter i NAV har vi ikke utelukkende programmert, vi har også drevet innsiktsarbeid med interne brukere, UX-design og risiko- og sikkerhetsanalyse.

Språkene og rammeverkene vi har lært gjennom studiet er gode springbrett for å lære seg nye teknologier.

Her sitter Markus i front sammen med resten av teamet. 📸: NAV
Her sitter Markus i front sammen med resten av teamet. 📸: NAV Vis mer

Hva er det vanskeligste med utvikleryrket? 💪

Personlig synes jeg det er vanskelig å gi tidsestimater, spesielt om man jobber med nye team eller med ny teknologi. Å danne en forståelse av hvor mye tid man bruker på å gjennomføre en oppgave, krever mye trening.

Det å estimere hvor mye man kan gjennomføre i løpet av en sprint kan også være utfordrende.

Kanskje dette er fordi det er enda vanskeligere å danne seg en forståelse av hva man har kapasitet til som team, sammenlignet med å jobbe alene.

Hvilke teknologier og ferdigheter blir det viktig å lære seg for framtiden? 🤖

Som utvikler er sikkerhet i programvareutvikling en viktig ferdighet å beherske. Det digitale trusselbildet blir stadig mer krevende å navigere. Noe som krever at vi som utviklere er opplyste på hvilke trusler en tjeneste står ovenfor, og har ferdigheter til å forberede oss mot dem.

NAV sine systemer håndterer mye sensitiv informasjon om Norges befolkning og fokuset på sikkerhet er veldig tydelig her.

De fleste utviklingsteam i NAV har en "Security Champion" som har et ekstra ansvar for å oppfordre teamet til "å tenke sikkerhet".

Hva er planene dine videre? 🔮

Kommende skoleår skal jeg skrive bacheloroppgave og fullføre bachelorgraden min!

Etter dette er planen å studere master i informatikk ved NTNU. Jeg er synes det er spennende å bygge applikasjoner og trives spesielt med frontend-utvikling, derfor ønsker jeg å ta en fordypning innen programvare eller interaksjonsdesign.

Jeg kommer også til å søke på deltidsjobb som utvikler ved siden av studiet!