- Håper å få en look ala Stallman eller Johannes Brodwall på sikt

Møt Jonas Nicolaysen, sommerkoder i NAV IT, som er opptatt av saksbehandlere, AI - og sveis.

Jonas Nicolaysen håper å få en look a la Richard Stallmann eller Johannes Brodwall på sikt.📸: NAV
Jonas Nicolaysen håper å få en look a la Richard Stallmann eller Johannes Brodwall på sikt.📸: NAV Vis mer

Hei sveis! Kan du først fortelle litt om studiet ditt? 🎓

Hei sveis ja! Sveis er noe jeg har jobbet med gjennom flere år, også hele studieløpet. Jeg håper å få en look ala Richard Stallman eller Johannes Brodwall på sikt.

Bachelorgraden min er i Anvendt Datateknologi tatt ved OsloMet. Det er en av tre IT-linjer, der de andre er Dataingeniør og Informasjonsteknologi.

Jeg valgte fordypningsretningen “programmering”, så jeg har hatt mange av de samme fagene som de to andre linjene, med litt flere fag innenfor UI/UX-feltet. Bacheloroppgaven ble levert for bare noen uker siden!

Av de 19 sommerstudentene i direktoratet er jeg den eneste som også fortsetter som fast ansatt i NAV IT etter sommeren. Jeg hadde muligheten til å begynne i august, men ble anbefalt å starte med sommerstudentene som en god form for onboarding. Veldig fornøyd med det valget!

Hva skal du jobbe med i sommer? 👷

I sommer jobber jeg og gruppa mi med en feriekalkulator myntet på saksbehandlere i NAV. Målet er å gjøre det enklere å beregne medlemskap i folketrygden for trygdemottakere. Det er en del lover og regler som definerer dette, mest sentralt er at du ikke kan oppholde deg utenfor Norge/EØS i over 12 måneder i strekk eller seks måneders sammenhengende perioder innenfor to kalenderår.

Nåværende status er at saksbehandlere beregner dette manuelt, og det kan være en møysommelig og tidkrevende prosess. Det er kjempegøy og motiverende å kunne bidra til en ekte case og forhåpentligvis forbedre arbeidshverdagen til en del kollegaer. På sikt er planen at denne kalkulatoren skal ut på nav.no og bli tilgjengelig for bruk av alle som kunne ha nytte av det.

Dette er i hovedsak en frontend-oppgave og vi bruker React med Typescript. Vi stod fritt til å velge framework/teknologier selv. Vi vurderte Next.js siden det virker som en favoritt blant frontenderne her på huset, men gikk for React siden to av oss har litt erfaring med det fra før. Vi deployer til NAIS-plattformen til NAV. Den er bygget oppå Kubernetes, og tar seg av detaljene rundt containerisering/orkestrering som gjør det enkelt å hoste appen vår.

Vi har også planer om å lage en enkel backend med Kotlin og Ktor-rammeverket som en mellomstasjon før input går inn til selve ‘regelmotor’-backenden. Designsystemet Aksel har vært veldig nyttig. Det inneholder komponenter, design tokens, ikoner og stilguider for mange bruksområder, med fokus på universell utforming.

«Hvis du spør GPT om visse trygde-eller-arbeidsregler kan den noen ganger gi gode svar, men andre ganger hallusinere lover/vedtak. Dette kan i verste fall ha alvorlige konsekvenser for folk.»

Hva slags oppfølging og kontakt med kollegene dine får du i sommer? 🤗

Det er stille på huset nå i sommer, og sommerstudentene har sin egen seksjon i 4 etasje. Her sitter også teamene vi jobber i, så det er aldri lang vei til noen som har peiling. Teamet vårt har ingen rene frontend-utviklere, men det finnes alltid noen kloke typescript-hoder vi kan spørre.

Vi er på et tverrfaglig team hvor det er to jurister og tre backend-utviklere. Det er ikke enkelt å oversette lover og regler til kode, så det er nyttig å ha noen som kan konkretisere lovverket.

I sommer har gruppa mi så langt kjørt mob-programmering, der alle skriver kode sammen og vi bytter jevnlig på hvem som sitter ved tastene. Det har fungert veldig bra så langt.

Det kjøres også en biljardturnering gjennom sommeren som jeg deltar i, og IPT (Is På Taket) på takterrassen med utsikt over byen. Fordelen med å jobbe i juli er at det da er det GIPT (Gratis Is På Taket). NAV er glad i forkortelser!

Hvor godt synes du studiet ditt har forberedt deg på det faktiske arbeidslivet? 📚

Studiet har gitt meg en god generell innføring i forskjellige programmeringsspråk og metoder for programvareutvikling.

Jeg synes spesielt det siste semesteret med arbeidet med bacheloroppgaven var spesielt nyttig. Der fikk vi brukt mye av det vi har lært i et praktisk prosjekt i samarbeid med en arbeidsgiver.

De praktiske fagene vil jeg anbefale å ta.

Her sitter Jonas sammen med sommerkoder-teamet sitt. 📸: NAV
Her sitter Jonas sammen med sommerkoder-teamet sitt. 📸: NAV Vis mer

Hva er det vanskeligste med utvikleryrket? 💪

Klassikeren her er vel at det kan være vanskelig å henge med i utviklingen, og måtte lære seg nye teknologier hele tiden.

Jeg er så fersk i dette yrket at det har jeg blitt vant til å gjøre kontinuerlig. Jeg tenker at med mer erfaring vil det være lettere og lettere å hoppe inn i nye problemstillinger.

Det kan være lett å ha dager med impostor-syndrome også. Gode oppmuntrende kollegaer og små seiers-commits med grønn workflow check hjelper.

Hvilke teknologier og ferdigheter blir det viktig å lære seg for framtiden? 🤖

Generativ AI er i vinden, og jeg har blitt fascinert av mulighetene det åpner opp. For en statlig aktør som NAV er det ikke like rett fram med bruk av det, spesielt i tilfeller hvor persondata blir behandlet. Det har nettopp kommet en veileder for bruk av generativ kunstig intelligens, som eksempelvis ChatGPT, som jeg skal sette meg inn i. Her er et lite utdrag fra den:

“Det er også kun en støtte i arbeidsprosessen, det betyr at det er utvikleren som til slutt gjør en kvalitetsvurdering av egen kode og avgjør om den kan produksjonsettes, slik vanlig praksis er for utvikling av programkode.”

Det kan også være et problem at kopibeskytttet kode muligens kan dukke opp som forslag, noe som vil være uheldig hvis det havner i produksjon.

Generelt veldig fan av ChatGPT og GitHub Copilot som alternativ til Google/Stack Overflow for generelle programmeringsproblemer. Github Copilot er under utprøving og vurdering i NAV per dags dato. Gleder meg til det eventuelt er fullt klarert for bruk i NAV. Det er faktisk en gruppe med Data Science-sommerstudenter som ser på mulighetene for en NAV-GPT nå i sommer. Hvis du spør GPT om visse trygde-eller-arbeidsregler kan den noen ganger gi gode svar, men andre ganger hallusinere lover/vedtak. Dette kan i verste fall ha alvorlige konsekvenser for folk.

Hva er planene dine videre? 🔮

Jeg skal jobbe med sommerprosjektet frem til 11 august, så tar jeg meg noen uker ferie før jeg begynner i et nytt team. Håper jeg ser mange av sommerstudentene som fremtidige kollegaer neste år!