Grep for mer effektiv arbeidsdag: - Vi har sjelden møter før lunsj!

- Slik at vi kan jobbe effektivt med våre pågående oppgaver, forteller Ukas koder Jon Breivik Smebye, utvikler i Appfarm.

📸: Privat
📸: Privat Vis mer

Hva jobber du med? 💪

Jeg jobber med å videreutvikle Appfarms no-code plattform kalt Create. Appfarm Create er en plattform som gjør det enkelt og raskt å lage komplekse skreddersydde fullstack-applikasjoner uten behov for programmering.

Akkurat nå er fokus på infrastrukturen til Appfarm Create og utvikling av plattformen for å sikre at den skalerer.

For å løse dette har vi utviklet egne mikrotjenester for horisontal skalering av deployments der hyllevareløsninger ikke var tilstrekkelig, automatisk fornying av sertifikater og utvikling av en distribuert caching-tjeneste.

Jeg har hovedsakelig brukt TypeScript til utvikling, Kubernetes til orkestrering av kontainere og Terraform for konfigurering av infrastrukturen. I tillegg bruker vi mange av verktøyene som Google Cloud tilbyr.

Hvordan ser uka ut for deg? 📆

Arbeidsdagen starter med en kaffe på kontoret. Vi har sjelden møter før lunsj, slik at vi kan jobbe effektivt med våre pågående oppgaver.

Dersom jeg trenger hjelp eller ønsker å diskutere noe nærmere, er det greit å gjøre i denne perioden. For min del er det også viktig å dra på kontoret for det sosiale og for å kunne sparre med kollegaer.

Jeg jobber også med drift av plattformen. Hvis det skulle oppstå situasjoner med ustabilitet, er det viktig å ta tak i det raskt. Dette er hendelser som det er vanskelig å planlegge for i løpet av uken og som må prioriteres over andre oppgaver.

Kontorene til Appfarm. 📸: Privat
Kontorene til Appfarm. 📸: Privat Vis mer

Hva er ditt beste råd for å komme seg videre når du står fast i kodinga? 🧠

Når jeg står fast i kodingen, er det greit å høre om det er noen kolleger som har vært borte i noe lignende, eller som jeg vet er dyktige innenfor det jeg holder på med.

Hvis det ikke fungerer, er mitt beste triks å komme meg bort fra datamaskinen og ta en tur.

Det har for meg ofte hjulpet meg med å strukturere tankene og komme med nye innfallsvinkler for å løse problemer som jeg har stått overfor.

Hvilke trender tror du på framover? 🔭

Jeg har tro på at no-code vil ha en betydelig innvirkning på digitaliseringen og tilgjengeligheten av teknologi.

No-code plattformer gjør det raskere og billigere å utvikle forretningskritiske applikasjoner.

Dette betyr at flere bedrifter, selv de uten avansert teknisk kompetanse, kan dra nytte av digitale verktøy for å øke effektiviteten og konkurranseevnen.

Hva synes du er mest krevende ved å være utvikler? 😅

Som utvikler synes jeg det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på nye teknologier og verktøy.

Det kommer stadig noe nytt og det kan være vanskelig å holde oversikt over alt.

Hva er den mest utfordrende situasjonen du har stått i? 👀

Vi utvikler en plattform som gir kundene mulighet til å lage hva de vil.

Når antallet kunder øker, blir det utfordrende å ha full oversikt over alle de forskjellige typene applikasjoner som blir utviklet.

Å forhindre at enkelte løsninger bruker for mye resurser og påvirker andre, er en krevende, men spennende oppgave.