Gitlab-sjefen mener AI vil gi økt etterspørsel etter utviklere

Her er hans tre grunner til hvorfor utviklere ikke skal være redde for å miste jobben.

Vil kunstig intelligens bety flere eller færre utviklere? Ekspertene er ikke enige. 📸: <a href="https://unsplash.com/@sigmund?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Sigmund</a> / <a href="https://unsplash.com/photos/Im_cQ6hQo10?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Vil kunstig intelligens bety flere eller færre utviklere? Ekspertene er ikke enige. 📸: Sigmund / Unsplash Vis mer

Mange utviklere og eksperter er bekymret for at kunstig intelligens (AI) og maskinlæring skal gjøre utviklerjobbene overflødige.

Ikke alle er like bekymret.

GitLab-sjef Sid Sijbrandij mener nemlig at AI vil skape behov for flere utviklere, skriver The New Stack.

Endrer hvordan programvare utvikles

Uttalelsene til Sijbrandij kom i forbindelse med presentasjonen av GitLabs kvartalsresultater. Hele presentasjonen er transkribert her.

– AI representerer et stort skifte for bransjen. Det endrer fundamentalt måten programvare utvikles på, sa Sijbrandij.

«Husk at utviklere bruker bare en liten del av tiden sin på å utvikle kode.»

Han fortalte at GitLab har store planer for hvordan de skal integrere AI på alle nivåer av sin DevSecOps-plattform. Ifølge Sijbrandij fokuserer de som er redde for at AI skal ta utviklerjobbene altfor mye på selve kodebiten av utviklerjobbene.

– Husk at utviklere bruker bare en liten del av tiden sin på å utvikle kode. Det virkelige løftet til AI går langt utover det å skrive kode.

Storsatsning på AI

I likhet med konkurrenten GitHub har også GitLab kommet med en rekke AI-drevne funksjoner i plattformen sin, som fullføring av kode, samt testing og analyse av sikkerhet.

– Kodegenerering er bare ett aspekt i utviklingssyklusen. Hvis vi bare optimaliserer kodegenerering, vil alt det etterfølgende fra utviklingsteamet "brekke": QA, sikkerhet og drift. Det brekker fordi de andre teamene som er involvert i programvareutvikling ikke kan holde tritt, sa Sijbrandij.

Derfor mener han at AI må implementeres gjennom hele programvare-livssyklusen.

Derfor trengs det flere utviklere

Sijbrandij mener det er tre grunner til at kunstig intelligens vil øke størrelsen på GitLabs marked – altså gi flere utviklere:

  1. AI vil gjøre det enklere å skrive kode. Det vil ifølge Sijbrandij bety at en større andel av befolkningen vil begynne å lage programvare.
  2. Når utviklerne blir mer produktive, blir det billigere å lage programvare. Dette vil drive frem en etterspørsel etter enda mer programvare. Og da trengs det enda flere utviklere for å møte etterspørselen.
  3. Flere utviklere vil ta i bruk GitLabs AI-drevne løsninger når de bygger maskinlæringsmodeller og AI inn i sine applikasjoner.

Nå skal det legges til at GitLab selvfølgelig har en egeninterresse i å hevde overfor investorer at det vil bli flere og ikke færre utviklere – det er jo tross alt utviklerne de lever av.