GitHub Octoverse: Eksplosiv vekst i generativ AI, og TypeScript går forbi Java

GitHubs årlige undersøkelse viser hvilke språk og teknologier utviklere i 284 millioner åpne git-repoer er opptatt av.

GitHubs årlige State of the Octoverse-undersøkelse er ute. 📸: GitHub
GitHubs årlige State of the Octoverse-undersøkelse er ute. 📸: GitHub Vis mer

GitHub har i forbindelse med utviklerkonferansen GitHub Universe 2023 publisert sin årlige The State of the Octoverse-undersøkelse.

Den omfattende undersøkelsen som går fra 1. oktober 2022 til 30. september 2023 tar for seg anonymiserte data fra hvordan utviklere bruker GitHub. Den ser på blant annet hvilke åpen kildekode-prosjekter som er mest populære og hvilke programmeringsspråk som blir brukt i prosjekter på GitHub.

I årets undersøkelse er det ifølge GitHub tre trender som utpeker seg:

  1. Bruken av generativ AI har tatt fullstendig av, og veksten ser ikke ut til å ville stoppe opp.
  2. Utviklere lager "cloud native"-applikasjoner i stor skala. Stikkord er infrastruktur som kode (IaC), containere og mer standardisering i hvordan man ruller ut til skytjenester.
  3. Det har aldri vært så mange førstegangs-bidragsytere til åpen kildekode som i 2023.
«Veksten i det totale antallet generative AI-prosjekter er på 248 prosent.»

300.000 norske utviklere

Undersøkelsen viser at det nå er 420 millioner repoer på GitHub, hvorav 284 millioner er åpen kildekode.

De fleste repoene er imidlertid ikke åpne: Mer enn 80 prosent av alle bidrag til GitHub gjøres til private repoer – totalt mer enn 4,2 milliarder bidrag (det vil si når noen pusher kode til et git-repo på GitHub).

Det er mulig å drille ned i tallene ved å gå til GitHub Innovation Graph. Hvis vi filtrerer bort alle land bortsett fra Norge, Sverige, Danmark og Finland, ser vi at det ikke overraskende er svenskene som har flest utviklere – i hvert fall utviklere som er på GitHub:

Utviklingen i antall utviklere på GitHub siden 2020. 📸: GitHub
Utviklingen i antall utviklere på GitHub siden 2020. 📸: GitHub Vis mer

Totalt er det 585.385 svenske utviklere, mot 291.346 norske. Danskene har noen flere og finnene noen færre enn oss – men forskjellene er ikke så store.

I Europa er det Storbritannia som har flest utviklere på GitHub, med i overkant av 3 millioner. USA har over 20 millioner.

Dette er de landene i Europa som har vokst mest, ifølge GitHub:

image: GitHub Octoverse: Eksplosiv vekst i generativ AI, og TypeScript går forbi Java

Eksplosiv AI-vekst

Den aller viktigste trenden og største endringen som har skjedd i 2023, er ifølge GitHub at bruken av generativ AI i prosjekter har gått i taket.

Selv om 2023 kanskje var året da alle begynte å snakke om generativ AI, har utviklere på GitHub holdt på med AI i ulike varianter i flere år.

– Men GitHub-data i 2023 viser hvordan disse AI-prosjektene har gått fra mer spesialist-orientert arbeid og forskning, til mer "mainstream"-bruk med utviklere som i stadig større grad bruker forhåndstrente modeller og API-er til å bygge applikasjoner som drives av generativ AI, skriver GitHubs Kyle Daigle.

Bare halvveis inn i 2023 var det mer enn dobbelt så mange generative AI-prosjekter som det var i hele 2023, og veksten fortsetter.

Antallet generative AI-prosjekter på GitHub har skutt i været i 2023. 📸: GitHub
Antallet generative AI-prosjekter på GitHub har skutt i været i 2023. 📸: GitHub Vis mer

En forskjell fra tidligere år, er at utviklere tidligere stort sett brukte maskinlæringsbiblioteker som Tensorflow og PyTorch. Nå er det mange flere som eksperimenter med AI-modeller og store språkmodeller (LLM-er) som ChatGPT-API-et.

Undersøkelsen viser også at generativ AI har ført til at mange flere enkeltstående utviklere pusher kode til GitHub.

– Generativ AI driver en signifikant og global økning i individuelle bidragsytere til generative AI-prosjekter, med en vekst på 148 prosent år-over-år. Veksten i det totale antallet generative AI-prosjekter er på 248 prosent, heter det i rapporten.

De mest populære språkene

State of the Octoverse ser selvfølgelig også på hvilke programmeringsspråk utviklere bruker. Dette er bruk i åpen kildekode-prosjekter.

Dette er de mest populære programmeringsspråkene på GitHub fra 2014 og frem til i dag:

image: GitHub Octoverse: Eksplosiv vekst i generativ AI, og TypeScript går forbi Java

Grafen over viser ikke hvor mange som bruker de ulike språkene, kun plassering på listen:

  • Det er JavaScript som alltid – det vil si siden 2014 – har tronet helt øverst.
  • Python har de siste årene kommet seg opp på en 2. plass.
  • Interessant er det også at 2023 er det første året der TypeScript går forbi Java, etter en vekst på 37 % i 2023.

Her er en oversikt over hvor mange som bruker de ulike språkene i 2023:

image: GitHub Octoverse: Eksplosiv vekst i generativ AI, og TypeScript går forbi Java

De største open source-prosjektene

Som nevnt ble mer enn 80 prosent av alle bidrag til GitHub gjort til private repoer. Det var likevel rundt 301 millioner bidrag til åpen kildekode-prosjekter.

Store åpen kildekode-prosjekter som støttes av kommersielle aktører er naturlig nok blant de som får flest bidrag.

Her er de prosjektene som har fått flest bidrag i 2023:

image: GitHub Octoverse: Eksplosiv vekst i generativ AI, og TypeScript går forbi Java

Det er også de kommersielt støttede prosjektene som tiltrekker seg flest førstegangs-bidragsytere, ifølge GitHub.