Gamle regler stopper digitale HC-kort: – Sånn kan vi ikke ha det!

Departementet er åpen for at det kan bli mulig med digitale HC-kort. Men ikke ennå. – En mur mot digitalisering, mener Ways.

Mer enn 50.000 nordmenn er avhengige av HC-kort, men foreløpig er det ikke tillatt med digitale versjoner. 📸: NTB / Shutterstock
Mer enn 50.000 nordmenn er avhengige av HC-kort, men foreløpig er det ikke tillatt med digitale versjoner. 📸: NTB / Shutterstock Vis mer

IT-selskapet WAYS sliter med å få lansert sin digitale løsning for HC-kort, som de har utviklet gjennom åpne API-er fra Statens Vegvesen.

Årsaken er en forskrift som regulerer hvordan HC-kortene som gir tillatelse til å parkere på handicap-plasser skal se ut.

Etter å ha forsøkt i flere måneder å få kontakt med Samferdselsdepartementet for å få avklart mulighetene for en forskriftsendring, har nå endelig departementet kommet på banen:

– På grunn av stor saksmengde er henvendelsen fra WAYS først besvart nå, opplyser pressevakt i departementet, som vi ikke får noe navn på, til kode24.

De opplyser til kode24 at de ser muligheter for forbedring og forenkling som ligger i å ha et system for digitale tillatelser slik Mobilitypass-løsningen WAYS har laget.

En rekke krav

Talspersonen fra Samferdselsdepartementet skriver at de høsten 2023 ga Statens vegvesen i oppdrag å foreta en totalgjennomgang av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

– Statens vegvesen vil som del av dette arbeidet vurdere muligheten for å tilrettelegge for bruk av digitale parkeringstillatelser. Dette må særlig vurderes i lys av nytt EU-direktiv om etablering av et felleseuropeisk parkeringskort for personer med nedsatt funksjonsevne, som også legger opp til etablering og regulering av digitale parkeringstillatelser.

Direktivet ventes formelt vedtatt i løpet av kort tid. Men før det kan åpnes opp for bruk av digitale tillatelser, må en rekke forhold i tillegg vurderes nærmere.

– Tillatelsen må ivareta brukernes behov; blant annet kunne brukes i ulike kjøretøy og av ulike brukere. Samtidig må kortene kunne kontrolleres effektivt, og være utformet på en måte som hindrer misbruk. Det må også sørges for at hensynet til tilgjengelighet og personvern overholdes.

Daglig leder i WAYS, Knut Michael Haugland. 📸: WAYS
Daglig leder i WAYS, Knut Michael Haugland. 📸: WAYS Vis mer

– Fungerer som en mur

Daglig leder i WAYS, Knut Michael Haugland, bekrefter overfor kode24 at de nå har fått svar fra departementet.

Vi har sett brevet, der departementet slår fast at det i dag kun er fysiske parkeringstillatelser som er gyldig – og at parkeringstillatelsen er knyttet til person, og ikke kjøretøyet.

Haugland er oppgitt over svaret, og mener forskriften må endres:

– Dagens forskrift sier at kortet må være fysisk i bilen, og fungerer som en mur mot utvikling og digitalisering. Slik kan vi ikke ha det i 2024, sier Haugland.

Nå vil han og WAYS jobbe videre for å informere og motivere departementet og folkevalgte til å se på mulighetene med en digital løsning.

– Vi mener det er til det beste for de over 50.000 som benytter HC-kort og har gitt uttrykk for en rekke utfordringer, blant annet tyveri og krevende manuelle prosesser.

Sikkerheten er ivaretatt

Samferdselsdepartementet mener det er mange utfordringer knyttet til sikkerhet, kontroll og effektiv bruk på tvers av kjøretøy for at digitale tillatelser skal kunne tas i bruk.

Det mener Haugland allerede er ivaretatt.

– Alle disse forholdene er ivaretatt med vår løsning. Det ønsker vi å vise og forklare departementet, og vi ser frem til en dialog, avslutter Haugland.

Inntil videre må altså WAYS sette lanseringen av sin digitale HC-kort-løsning på vent, blant annet i påvente av det nye EU-direktivet som vil legge føringer på hvordan slike løsninger skal fungere og hvilke krav som skal gjelde.