Frykter Rust holder på å bli for komplekst: – Fiks bugs!

Årets State of Rust-undersøkelse er klar. Nesten 12.000 utviklere har én ting de alle er enige om.

Årets State of Rust-undersøkelse viser at Rust-utviklerne ikke er like fornøyd med alt i språket. 📸: <a href="https://unsplash.com/@flipsnack?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash">Flipsnack</a> / <a href="https://unsplash.com/photos/two-men-sitting-in-front-of-a-laptop-computer-Hp4RPL_Z6wE?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash">Unsplash</a>
Årets State of Rust-undersøkelse viser at Rust-utviklerne ikke er like fornøyd med alt i språket. 📸: Flipsnack / Unsplash Vis mer

Den åttende State of Rust-undersøkelsen fra Rust-teamet er klar, og viser at utviklere synes det er viktigere å få fikset bugs i kompilatoren enn å få ny funksjonalitet i språket.

Det skriver DevClass.

De nesten 12.000 utviklerne, 107 av dem fra Norge, som har svart på undersøkelsen, oppgir at deres største frykt er at språket kan bli for komplekst.

Dette vil utviklerne ha fikset

I undersøkelsen blir utviklerne spurt om hvilke områder av Rust de mener bør prioriteres.

Her mener hele 67,9 prosent at det å fikse bugs i kompilatoren bør ha høy prioritet. Mange mener også det er viktig å bedre runtime-ytelsen og få ned kompileringstiden.

📸: 2023 State of Rust
📸: 2023 State of Rust Vis mer

Bare 28,9 prosent mener ny funksjonalitet i språket bør gis høy prioritet.

Det henger kanskje sammen med et annet spørsmål i undersøkelsen: Hva er det du bekymrer deg mest for ved fremtiden til Rust?

📸: 2023 State of Rust
📸: 2023 State of Rust Vis mer

På dette spørsmålet svarer 43 prosent at de er bekymret for at Rust er i ferd med å bli for komplekst. Dette er en økning på 5 prosentpoeng siden 2022.

42,5 prosent er også bekymret for at Rust ikke brukes nok i teknologibransjen.

Synes det er for vanskelig

Av alle som svarte på undersøkelsen, oppgir 93,4 prosent at de bruker Rust. Rundt halvparten – 49,3 prosent – sier at de bruker Rust nesten daglig.

Av de som ikke bruker Rust oppgir 30,9 prosent at de synes språket er for vanskelig å lære eller at det vil ta for lang tid å lære det.

📸: 2023 State of Rust
📸: 2023 State of Rust Vis mer

Den vanligste grunnen som oppgis er imidlertid at man rett og slett ikke har hatt tid til å prioritere det ennå.

Foretrekker Linux

I undersøkelsen spørres det om hva slags operativsystem Rust-utviklerne bruker. Her svarer et ganske overveldende flertall – 69,7 prosent – at de bruker Linux.

På en nesten delt andreplass kommer macOS og Windows med henholdsvis 33,5 og 31,9 prosent. 13,8 prosent bruker Windows Subsystem for Linux.

Det er også for Linux de fleste Rust-utviklere lager programvare for:

📸: 2023 State of Rust
📸: 2023 State of Rust Vis mer

I undersøkelsen går det også frem at Rust er mest brukt til backendutvikling (52,7 prosent), i tillegg til applikasjoner for skyplattformer. Rundt 20 prosent bruker Rust til WebAssembly.

Og når de koder, så koder de fleste i VS Code. En tredjedel av utviklerne bruker vi, vim eller neovim.

Du finner alle resultatene fra undersøkelen her.