Frykter ikke AI: - HTML burde uansett genereres

Vi har spurt norske utviklere om de frykter at AI tar jobbenes deres.

Michel de Brisis, Frida Gjertsen og Kim Janvin Thorsen, alle utviklere i Teleplan, hverken bruker eller frykter AI. Andre norske utviklere er heller ikke spesielt bekymra for jobbene sine. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Michel de Brisis, Frida Gjertsen og Kim Janvin Thorsen, alle utviklere i Teleplan, hverken bruker eller frykter AI. Andre norske utviklere er heller ikke spesielt bekymra for jobbene sine. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

- Jobbsikkerhetsmessig tror jeg ikke det er noen krise.

Det sier Michel de Brisis, utvikler i Teleplan. Vi møter han under årets NDC Oslo-konferanse, hvor han sitter sammen med kollegene Frida Gjertsen og Kim Janvin Thorsen etter et bedre konferansemåltid.

Vi har nettopp spurt dem om de frykter for jobbene sine etter at AI for alvor inntok verden. Det gjør de ikke.

- Det er fortsatt noen som må forstå hvordan ting fungerer, på et litt dypere nivå enn AI kanskje er i stand til, mener de Brisis.

Og de tre utviklerne er slettes ikke alene om å ikke bli særlig stressa av AI, viser ferske tall fra kode24.

Ikke redd AI

I kode24 sin siste lønns- og trivselsundersøkelse ba vi 2.341 norske utviklere ta standpunkt til påstanden:

💬 "Jeg bekymrer meg for hva AI kan bety for utvikleres arbeidsmarked framover"
👎 65 prosent er uenig
👍 17 prosent er enig

Det store flertallet er altså ikke redd for at AI skal ta jobben deres - samtidig som også en god del norske utviklere faktisk er bekymra.

«Mennesker burde aldri trenge å sitte og kode HTML og CSS.»

- For noen kodejobber kan det sikkert få noe å si, sier de Brisis til kode24.

- Lowcode-jobber, kanskje, nikker Gjertsen.

- Ja, enklere ting, følger Thorsen opp.

- Nettsider burde være mer eller mindre generert. Det er jo sånn det alltid burde ha vært. Mennesker burde aldri trenge å sitte og kode HTML og CSS, smiler de Brisis.

Michel de Brisis synes ikke mennesker burde kode HTML og CSS. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Michel de Brisis synes ikke mennesker burde kode HTML og CSS. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Ikke udelt positive til AI

Der er han nok inne på noe; at AI kan ta over deler av jobbene til norske utviklere. Vi ba også folk ta stilling til påstanden:

💬 "Jeg synes det alt i alt er positivt at AI kan ta over oppgaver for utviklere"
👎 11 prosent er uenig
👍 58 prosent er enig

Man kunne kanskje se for seg en enda høyere andel som synes dette er positivt, med tanke på hvor mange som har begynt å bruke verktøy som Copilot, men det er altså bare hver tiende utvikler som ser det som rent negativt.

- Jeg tror det kan bli brukt som et verktøy for oss utviklere, for små og enkle ting, som å takle og forstå problemer, sier Thorsen til kode24.

- At man kan bruke det som Stack Overflow; altså ikke for copy/paste, men for å lære litt og bruke den informasjonen videre.

- Man blir kanskje mer en arkitekt, enn at man trenger å nødvendigvis håndkode alt, ser de Brisis for seg.

Ingen AI i millitæret

- Har dere selv begynt å bruke AI-verktøy i jobben?

- Nei, svarer Thorsen kontant.

- Jeg tror noen av teamene har prøvd seg litt på å få ting gjort gjennom ChatGPT, men ikke noe som går i produksjon, svarer de Brisis.

- Og vi burde ikke putte de tingene vi jobber med inn i fellesdomene-verktøy som dette, følger han opp.

- Nei, vi jobber med millitære applikasjoner for forsvaret, utdyper Gjertsen.

- Så å la AI ta tøylene der er kanskje ikke helt optimalt.