Frykter å miste kritisk data ved manglende kontroll av datasentre

Bente Hoff i NSM etterlyser bedre kontroll i ny rapport til regjeringen.

Helseopplysninger eller bankinformasjon kan komme på avveie hvis ikke datasentre i Norge blir bedre kontrollert, frykter Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Datasentre behandler, frakter og lagrer store mengder data og kan bli en stor industri i Norge, men det er nødvendig med bedre kontroll, sier avdelingsdirektør Bente Hoff i NSM til NRK.

Ellers kan konsekvensen blir at vi mister tilgang på data vi er helt avhengige av, mener hun.

Banktjenester, helseinformasjon og annen personlig informasjon om innbyggere i Norge er blant det som lagres i datasentre, opplyser Hoff.

– Alle disse er jo svært viktige å beskytte. Det aller viktigste er at de funksjonene som samfunnet vårt er mest avhengig av, bør leveres fra datasentre i Norge. I tillegg bør det være underlagt regler slik at vi har kontroll med denne virksomheten, sier Hoff.

NSM overleverer en rapport til regjeringen om saken fredag.