Frustrerte Go-utviklere lei av at alt innen AI handler om Python

Go-språket mangler bibliotekene Python-utviklerne nyter godt av. – Med Python er det mer eller mindre et par linjer kode.

Språket Go har fått mange trofaste brukere de siste åra, men skal du jobbe med AI, er det mye som er enklere i Python. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Språket Go har fått mange trofaste brukere de siste åra, men skal du jobbe med AI, er det mye som er enklere i Python. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

– Go-verdenen mangler mange AI-biblioteker, sier én av respondentene i en stor undersøkelse blant Go-utviklere.

Undersøkelsen, Go Developer Survey 2024, ble sendt ut av utviklerne bak Go-språket, og samla over 6.200 svar fra utviklere som bruker språket.

Devclass melder at ett av funnene er en økende frustrasjon over at det er Python, ikke Go, som har best støtte til AI-utvikling.

"Vet ikke hvordan"

Omlag hver fjerde utvikler som svarte på undersøkelsen jobber i organisasjoner som lager eller utforsker å lage AI-applikasjoner.

Rundt halvparten av disse Go-utviklerne oppgir at økosystemet rundt AI er så Python-sentrisk som en utfordring for dem.

– Hvis jeg har en LLM PyTorch-modell kan jeg ikke engang bruke den, eventuelt veit jeg ikke hvordan. Med Python er det mer eller mindre et par linjer kode, skriver én av utviklerne som svarer, ifølge Devclass.

Go-utviklernes drøm

Ønsket fra utviklerne i undersøkelsen er i hoveddsak to ting:

  • Flere Go-biblioteker som tilsvarer nåværende Python-biblioteker.
  • Verktøy for å migrere Python-kode til Go, eller muligheten til å bruke Python-kode i Go-prosjekter.

– Jeg tror robustheten, enkelheten, ytelsen og binærfilene språket tilbyr gjør Go til et mye sterkere valg for AI-jobbing, oppgir en av utviklerne som svarer.

🗨 Det er kanskje ikke bare Go-utviklere som misunner AI-støtten til Python? Rop gjerne ut i kommentarfeltet!