Flere menn enn kvinner jobber fra hjemmekontor

34 prosent av folk i IT jobbet hjemmefra halvparten eller mer av tiden, ifølge SSB.

Kun 11 prosent i næringen informasjon og kommunikasjon, som omfatter blant annet IT, hadde ikke hjemmekontor. Hele 34 prosent jobbet hjemmefra halvparten eller mer av tiden.📸: Jenny Ueberberg
Kun 11 prosent i næringen informasjon og kommunikasjon, som omfatter blant annet IT, hadde ikke hjemmekontor. Hele 34 prosent jobbet hjemmefra halvparten eller mer av tiden.📸: Jenny Ueberberg Vis mer

44 prosent av alle sysselsatte jobbet fra hjemmekontor i 2022. De fleste jobbet hjemmefra mindre enn halvparten av tiden.

Næringen "informasjon og kommunikasjon" hadde den høyeste andelen av hjemmekontor i 2022, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flere har mye hjemmekontor

Kun 11 prosent i denne næringen hadde ikke hjemmekontor, og hele 34 prosent jobbet hjemmefra halvparten eller mer av tiden. Dette omfatter forlag, film, musikk, radio, TV, telekom og IT.

Deretter følger næringen "finansiering og forsikring".

Også i undervisningssektoren var det mange som jobber fra hjemmekontor. Det var imidlertid en lav andel som jobber hjemmefra halvparten eller mer av arbeidstiden, noe som henger sammen med at undervisning er den største arbeidsoppgaven.

Flere menn jobber hjemmefra

Generelt er fordelingen blant kjønn relativt lik, men det er en noe høyere andel av menn som jobbet hjemmefra. I en del mannsdominerte næringer er imidlertid hjemmekontor mer utbredt blant kvinner.

– Det er fordi kvinnene ofte har mer utypiske yrker i de næringene. For eksempel jobber kvinnene i bygg- og anleggsvirksomhet ofte i kontoryrker, sier seniorrådgiver Erik Herstad Horgen i SSB.

Det var flest i aldersgruppen 40–49 år som jobbet hjemmefra. Hjemmekontor var minst utbredt i aldersgruppen 20–29. Kun 26 prosent svarte at de jobbet hjemmefra.