Flere melder at de eier kryptovaluta

Flere enn tidligere melder fra i skattemeldingen at de har virtuelle eiendeler som kryptovaluta. For første gang er tapene større enn gevinstene.

– Vi har sett en gledelig bedring over tid, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 📸: Håkon Mosvold Larsen / NTB
– Vi har sett en gledelig bedring over tid, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 📸: Håkon Mosvold Larsen / NTB Vis mer

Snaut 5000 flere nordmenn har oppgitt at de eier kryptovaluta, viser en oversikt fra Skatteetaten. I 2020 var det bare litt over 15.000 personer som rapporterte at de eide virtuelle eiendeler. Dette steg til 43.000 året etter og deretter til 48.000 personer.

De siste årene er det satt inn flere tiltak for å få folk til å melde fra i skattemeldingen.

– Etterlevelsen er fortsatt for lav. Men vi har sett en gledelig bedring over tid, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Hun minner om at alle har mulighet til å rette opp i skattemeldingen innen tre år etter innleveringsfristen.

Mer svindel

For første gang ser Skatteetaten at tapene er større enn gevinstene. Det skyldes blant annet kursnedgang i 2022. Men det har også forekommet mer svindel enn tidligere.

Skatteetatens oversikt viser:

  • Rapportert inntekt var på 3,20 milliarder kroner i fjor. Dette er en nedgang fra 10,19 milliarder i 2021.
  • Rapportert formue var på 7,94 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 23,20 milliarder i 2021.
  • Rapportert fradrag var på 3,50 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 3,82 milliarder i 2021.

Vil gjøre skattemeldingen enklere

Skatteetaten jobber med å forenkle innrapporteringen. Blant annet er det gjort lettere å fylle ut opplysninger. På sikt er målet å få på plass delvis forhåndsutfylling om virtuelle eiendeler.

– Skatteetaten skal sikre at riktig skatt og avgift blir betalt til riktig tid. Vi har en god dialog med kryptovalutabransjen og er opptatt av å tilrettelegge for at de som eier virtuelle eiendeler, rapporterer disse inn riktig, sier Schanke Funnemark.

Skatteetaten gjennomfører også kontroller. Så langt i år er det vedtatt endringer av inntekt med 177 millioner kroner og vedtatt endring av formue med vel 600 millioner kroner, ifølge skattedirektøren.

«Vi har en god dialog med kryptovalutabransjen.»

Menn under 30 eier krypto

Det er i all hovedsak menn som oppgir at de eier kryptovaluta – 85 prosent. Den største andelen er under 30 år.

Funnemark opplyser om at man kan ha rett på fradrag under visse forutsetninger hvis man er blitt svindlet.

Du må ha gjort en reell investering i virtuelle eiendeler og kunne dokumentere og sannsynliggjøre at denne er endelig tapt. Folk står selv ansvarlig for å gjøre en vurdering av kravet før de sender inn skattemeldingen, ifølge Skatteetaten.