Flere kommuner og bedrifter i Finnmark kan ha blitt hacket: - Flere kan være rammet

En rekke kommuner og bedrifter i Finnmark kan være rammet av datainnbrudd eller forsøk på dette, etter datainnbrudd i Vadsø kommunes datasystemer.

I en pressemelding opplyser politiet i Finnmark at de siden 2. februar har etterforsket et datainnbrudd i Vadsø kommunes datasystemer.

– Vi har avdekket innbrudd og forsøk på innbrudd i en rekke kommuner og bedrifter i Finnmark og flere kan være rammet, skriver politiet.

Iverksatt forebyggende tiltak

– Vi har iverksatt forebyggende tiltak og flere titalls offentlige og private virksomheter i Finnmark er varslet om en mulig sikkerhetsrisiko og har iverksatt nødvendige tiltak etter dette, opplyser Torstein Pettersen leder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt.

Politiet opplyser at etterforskning har avdekket at påloggingsdetaljer til en ekstern tjenesteleverandør har vært lekket.

– Via den eksterne aktøren har uvedkommende klart å komme inn eller forsøkt å komme inn i systemene, står det i meldingen.

Ikke hatt to-faktor

Ifølge politiet er det de organisasjonene som ikke har hatt to-faktor autorisasjon ved pålogging, som har vært rammet eller forsøkt rammet.

– Vi jobber nå med skadebegrensning samt å avdekke hvem som står bak innbruddet, hva de har gjort i datasystemene og hva hensikten deres har vært. Det er for tidlig å si noe om hvem som står bak og politiet jobber bredt med flere hypoteser, sier sikkerhetsrisiko, sier Pettersen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er også koblet inn og bistår med å avklare omfang og kartlegge potensielt berørte virksomheter.