Fant alvorlige mangler i Forsvarets systemer: - Kan få store konsekvenser

- I dag legger Riksrevisjonen fram en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt fram noen gang.

Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland. 📸: Carina Johansen / NTB
Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland. 📸: Carina Johansen / NTB Vis mer

Riksrevisjonen har funnet svakheter i Forsvarets kommunikasjonssystemer som kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet.

– I dag legger Riksrevisjonen fram en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt fram noen gang, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tirsdag.

Rapporten tar for seg informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner.

I konklusjonen henter Riksrevisjonen fram sin sterkeste kritikkform – nemlig «svært alvorlig». Sist gang dette ble tatt i bruk, var i 2019.

– Bakgrunnen for Riksrevisjonens sterke kritikk er at svakhetene vi avdekker, kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, sier riksrevisoren.

Hemmelig

Selve rapporten er hemmelighetstemplet, men Riksrevisjonen har publisert en ugradert oppsummering.

Den slår fast at det er funnet sårbarheter i sikkerheten, og at informasjonssystemene fungerer for dårlig sammen.

– Forsvarsdepartementet har over tid ikke greid å realisere effektive og sikre informasjonssystemer som understøtter Forsvarets operative evne, heter det i oppsummeringen.

Videre skriver Riksrevisjonen at «sårbarheter i sikkerheten i Forsvarets kommando- og kontrollinformasjonssystemer gir risiko for svekket operativ evne».

– Det er svært alvorlig at det er mangler ved informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner, både når det gjelder samvirke og sikkerhet. Dette kan få store konsekvenser, slår Riksrevisjonen fast.

Erkjenner utfordringene

I rapporten har også forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fått anledning til å svare på kritikken.

Han erkjenner utfordringene.

– Statsråden viser til at den gjeldende IKT-strategien for forsvarssektoren er utformet for å møte disse utfordringene. Det er imidlertid behov for tiltak som kan øke gjennomføringen av strategien. Statsråden ser svært alvorlig på dette og tar Riksrevisjonens anbefalinger med seg i det videre arbeidet.