Etterspørselen etter arkitekter har dalt de siste åra: - Overraskende

Stor nedgang i ledige systemanalytiker- og arkitektstillinger, men fortsatt godt marked for utviklere.

- Vår opplevelse er at kandidatmarkedet er svært trangt, og har ytterligere tilspisset seg det siste året, forteller Daniel Pedersen. 📸: Unsplash/Privat
- Vår opplevelse er at kandidatmarkedet er svært trangt, og har ytterligere tilspisset seg det siste året, forteller Daniel Pedersen. 📸: Unsplash/Privat Vis mer

Etterspørselen etter systemanalytikere/-arkitekter har dalt kraftig de siste årene, fra litt under 13.000 ledige stillinger i 2021 til rundt 6.200 hittil i år.

Det viser tall kode24 har fått fra NAVs oversikt over ledige stillinger i IT-bransjen.

- Dette overrasker oss, da arkitekter både i virksomhet-, løsnings- og systemarkitektur, er blant de oppdragene vi oftest har på blokka, sier Daniel Pedersen, sjef for rekruttering og rådgivning innen IT i Meyerhaugen, til kode24.

Overrasket over tall

Pedersen er overrasket over at utlyste ledige stillinger innenfor kategorien "Systemanalytikere/-arkitekter" nesten har halvert seg fra 2020 til 2022.

- Vår opplevelse er at kandidatmarkedet er svært trangt, og har ytterligere tilspisset seg det siste året, sier Pedersen.

Heller ikke "nettverks- og systemteknikere" er like ettertraktet. Ifølge tallene fra NAV var det 355 ledige stillinger i 2020, mot 172 ledige stillinger hittil i 2022.

- Det overrasker ikke at nettverks- og systemteknikere er mindre ettertraktet. I stor grad er dette tjenester som er "outsourcet" til tjenesteleverandører, også utenfor landets grenser, og reelt antall åpne roller reflekteres derfor muligens ikke i statistikken.

Derimot er "programvareutviklere" stadig mer ettertraktet. I 2021 registrerte NAV 880 ledige stillinger - i 2022 har tallet økt til 2.364.

- Vi ser en større bevegelse på utviklere nå enn vi har gjort de siste to årene, sier Pedersen.

Vesentlig høyere enn tidligere

Både "applikasjonsprogrammerere" og "programvareutviklere" har blitt mye mer populære i løpet av korona.

I 2019 var det bare rundt 400 ledige stillinger for apputviklere på NAVs hjemmesider, før det gjorde et kraftig byks til rundt 1.000 ledige stillinger i 2019. Til og med oktober 2022 er det 1.418 ledige stillinger innenfor denne kategorien.

Det samme mønsteret går igjen for programvareutviklere. Her var tallene henholdsvis på rundt 900 i 2019, så hoppet antallet ledige stillinger til cirka 2.200 i 2020. Til og med oktober 2022 ligger tallet på omkring 2.400.

- Det er små variasjoner i tallene fra 2020 og til i dag, men det er ikke tvil om at tallene er vesentlig høyere nå enn i 2019, sier Pedersen.

Ifølge ham er det i større grad bevegelse i dette kandidatmarkedet etter korona.

- Det henger muligens sammen med en mer allment utbredt hybrid arbeidsform, der man har muligheten til å velge seg spennende roller også utenfor den regionen man er bosatt, sier Pedersen.

Kan være digitalisering-etterslep

Dette kan henge sammen med en økning i åpne utviklerroller under denne perioden.

- Altså at arbeidsgiver på et gitt sted i Norge ser muligheten til å rekruttere utenfor eget geografisk nedslagsfelt, og derfor går ut med ledige stillinger, sier Pedersen.

Han peker også på at en sannsynlig årsak er digitaliseringsetterslep, og/eller økt behov for for digitaliserte og automatiserte løsninger.

- Som mange muligens oppdaget da arbeidsdagen ble heldigital og hybrid, og majoriteten av informasjon og samhandling ble flyttet til digitale arenaer, sier Pedersen.

«Videre er fokuset på forståelse for sikkerhetskapabiliteter i alle løsninger økende, på tvers av alle domener, sentralt i de aller fleste roller vi rekrutterer til»

Økt søkelys på sikkerhet

Pedersen mener også det er interessant med den store økningen av ledige stillinger innnen databasedesign – og administratorer

Dette kan skyldes at vi har fått langt mer data å lagre, behandle og prosessere etter flere, stort sett, heldigitale år.

- Ser dere noen trender nå som dere tror blir særlig viktig i 2023?

- Vi ser et økende fokus på tekniske roller med solid forståelse for virksomhetssiden av det hele. Videre er fokuset på forståelse for sikkerhetskapabiliteter i alle løsninger økende, på tvers av alle domener, sentralt i de aller fleste roller vi rekrutterer til, sier Pedersen.

Naturlig nedgang

- Vi merker selv vesentlig økning av konsulenter som kontakter oss for å høre om vi har kunder med behov for innleie, sier Erik Falk Hansen, CEO og "chief talent sourcer" i Avantgarde Search, til kode24.

Ifølge Hansen vil det nok fremover være en viss reduksjon i stillinger innenfor programvareutvikling og andre IT-relaterte stillinger.

- I utgangspunktet er dette helt naturlig, nå som verdensøkonomien er svakere enn før og investorviljen er lavere enn de siste årene.

Hansen sier at basert på verdensøkonomien og investorviljen så vil vi nok se at det blir mindre behov for rask vekst både hos startups og scaleups.

- Da vil volumet av software-utviklerstillinger synke noe.

Mindre behov for konsulenter

Hansen forteller at nedgangen allerede merkes i form av at det blir mindre og mindre behov for konsulenter som driver med programvareutvikling gjennom eget selskap.

- De store aktørene er veldig bevist på kostnader og er godt i gang med å få inn programvareutviklere til faste stillinger og dermed kvitte seg med konsulentene.

I tillegg ser Avantgarde Search at behovet innenfor "analytics og security" fortsatt er like høyt som før, noe han også tror vil være tilfellet inn i 2023.

- Så er det jo slik at det vil de neste årene alltid være flere stillinger innenfor programvareutvikling enn hva det finnes utviklere. Det skal skje mye i verdensøkonomien om dette skulle endre seg, men at lønningene vil stagnere noe det tror jeg blir tilfellet.