Endelig kommer Web Push til iOS - men det har sine utfordringer

Nyeste beta-versjon av iOS og iPadOS bringer med seg en liten godbit for PWA-utviklere.

Nå kommer push-varsler til web-applikasjoner i iOS. 📸: <a href="https://unsplash.com/@supersnapper27?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Super Snapper</a> / <a href="https://unsplash.com/photos/ZsimLXUS_cY?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Nå kommer push-varsler til web-applikasjoner i iOS. 📸: Super Snapper / Unsplash Vis mer

iOS versjon 16.4 er nå ute i såkalt "public beta", det vil si at alle som melder seg på gjennom Apples "beta software portal", kan teste funksjonaliteten på sin egen telefon.

Oppdateringen gir blant annet et knippe nye emojis, slik som en ingefær-rot, men også mulighet for installerte web-apper til å sende push-varsler.

Apple sier at Web Push, som er det anerkjente navnet på standarden, skal fungere nøyaktig som push-varsler fra andre apper.

Du skal kunne styre varslene i varsel-senteret akkurat som andre apper, og få opp varslene på låseskjermen.

Utvider PWA-muligheter

At iOS lar brukerne installerte websider som selvstendige apper på hjem-skjermen er ingen nyhet i seg selv. Faktisk har det vært tilgjengelig helt siden første versjon av iOS.

Funksjonaliteten har alltid vært tilgjengelig ved å trykke på dele-knappen i Safari og velge "Add to Home Screen". kode24 har hatt denne funksjonaliteten siden vi lanserte i 2018.

Som den del av løsningen tillater Apple å legge ved en manifest-fil for å definere om appen skal kjøres i fullskjerm eller ikke, som også definerer hvorvidt siden skal oppføre seg som en stand-alone app eller åpnes i Safari-nettleseren.

Men der stopper det. Selv om Android introduserte push fra progressive web-apper for årevis siden har Apple holdt igjen, inntil nå.

Følger standarder

Men nå kommer det altså. Og Apple lover at de skal følge de åpne standardene fra W3C. Det betyr at du kan bruke Push API, Notifications API og Service Workers for å lage varsler fra web-appen din i iOS fremover.

Foreløpig er dokumentasjonen relativt sparsommelig. Apple har laget en samleside hos seg, i tillegg til å publisere en lang artikkel på WebKit sin blogg.

I tillegg til varsler får web-apper på iOS også støtte for Badging API-et, som lar deg viser antall notifikasjoner på app-ikonet ditt.

Advarer utviklere

Men selv om web push nå endelig kommer til iOS skriver Apple-evangelist Jen Simmons i et blogginnlegg at det fortsatt er utfordringer.

Hun påpeker blant annet at "Web Push" skiller seg fra andre webstandarder i at den består av flere standarder som beskriver hvordan implementasjonen skal gjøres.

I tillegg er det et sikkerhetsaspekt ved hvordan brukere skal få presentert muligheten for å abonnere på varsler og ikke. I iOS kreves en eksplisitt brukerhandling for å godta push. I tillegg skriver hun at mulighet til å sende varsler kan bli trukket tilbake om en utvikler bryter visse regler.

Dessuten er det verdt å merke seg at programvaren fortsatt er i beta, som betyr at det fortsatt finnes feil. Slik som feilen Maximiliano Firtman fant, hvor iOS simulatoren i Xcode ikke støtter push-beskjeder.