Easee-ladere kan forbys i Norge: - Sterkt uenige

– Vi er skuffet over hvordan vi er behandlet, sier Easee-CTO Kjetil Næsje.

I utgangspunktet vil et salgsforbud i et EØS-land bety det samme for alle andre EØS-land, inkludert Norge, opplyser reguleringsmyndigheten Nkom.📸: Easee
I utgangspunktet vil et salgsforbud i et EØS-land bety det samme for alle andre EØS-land, inkludert Norge, opplyser reguleringsmyndigheten Nkom.📸: Easee Vis mer

Det svenske Elsäkerhetsverket innfører salgsforbud for Easees elbilladere i Sverige. Easee har varslet anke av avgjørelsen, som kan få konsekvenser i Norge.

I utgangspunktet vil et salgsforbud i et EØS-land bety det samme for alle andre EØS-land, inkludert Norge, opplyser reguleringsmyndigheten Nkom.

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier daglig leder Jonas Helmikstøl i en pressemelding.

Varsler ankeprosess

Det var Dagens Næringsliv som først meldte at selskapet er ilagt salgsforbud for to av sine ladere i Sverige. Selskapet bekrefter i sin pressemelding at de forsøker å få en midlertidig forføyning mot at salgsforbudet trer i kraft umiddelbart. I tillegg varsler de en umiddelbar ankeprosess.

– Vi er skuffet over hvordan vi er behandlet. De har ikke adressert de opplysningene vi har kommet med, sier CTO Kjetil Næsje.

«Vi forstår att det er uro hos privatpersoner i denne saken.»

Manglende jordfeilbrytere

Nkom skriver i en pressemelding at de må få tid til å se på saken.

– Vi har nettopp mottatt informasjonen fra Elsäkerhetsverket, og vi trenger noe tid til å se hva det innebærer som helhet, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Nkom.

Den svenske tilsynsmyndigheten opplyste i februar at de mener produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner. Blant annet dreier det seg om manglende jordfeilbrytere.

I tillegg påstår selskapet at laderne oppfyller kravet til likestrømsvern, men Elsäkerhetsverket mener dette ikke foreligger. Det var Teknisk Ukeblad som meldte om problemene først.

Opp til Easee å finne løsning

Det er ingen bestemte hendelser som danner grunnlaget for salgsforbudet, noe Elsäkerhetsverket også presiserer i sin uttalelse. Det skal være solgt om lag 100.000 ladere av de omtalte modellene i Sverige.

Tilsynsmyndigheten skriver at det nå er opp til Easee å finne en løsning og koble opp sine kunder til denne løsningen.

– Vi forstår at det er uro hos privatpersoner i denne saken, men produsenter som får denne typen negative beskjeder pleier vanligvis å være raske med å imøtegå de kravene som stilles, sier inspektør Joel Lee Antman.