Dette skiller dem: Slik skal Arbeiderpartiet og Høyre satse på teknologi

Automatisering, push-tjenester, fagorganisasjoner og kompetanseheving står på agaendaen.

Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Stre og leder i Hyre Erna Solberg under NRKs direktesendte partilederdebatt i Arendal mandag kveld. 📸: Ole Berg-Rusten / NTB
Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Stre og leder i Hyre Erna Solberg under NRKs direktesendte partilederdebatt i Arendal mandag kveld. 📸: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Klokka tikker mot valgdag, og om noen timer får vi vite hvem som blir Norges neste statsminister.

Og selv om TV2s siste meningsmåling viser at Arbeiderpartiet har kapret 24,6 prosentpoeng mot Høyres 19 prosentpoeng, er det på ingen måte avgjort hvem som vil stikke av med seieren.

Det vi vet derimot, er at partiet som går av med seieren kan få enorm påvirkning på teknologi-satsing i Norge fremover. Og dermed hvilke store utvikler-prosjekter vi vil se.

Partiprogrammene viser en klar splid i hvor de to partiene ønsker en digital satsing, for skal fokuset være på offentlig sektor eller det private næringslivet?

Høyre: Fokus på norsk næringsliv

Det borgerlige partiet Høyre får ofte stempelet som kapitalist-partiet i Norge.

Det skyldes nok at det moderate høyrepartiet i stor grad ønsker å satse på private aktører, og mener at et sterkt næringsliv – hvor tilbud styres av etterspørsel – er det som landet vil være mest tjent med.

Når det kommer til en videre digitaliseringsstrategi er det særlig private aktører Høyre ønsker å satse på, ifølge partiets stortingsprogram.

Samtidig trekker partiet fram et digital-kompetanseprogram for eldre, samt offentlige push-tjenester fram som viktige punkter ved neste stortingsperiode.

Statsminister og Høyre leder Erna Solberg er på valgkamp turne i Bergen, her er hun på turaksjon på Fløyen. 📸: Marit Hommedal / NTB
Statsminister og Høyre leder Erna Solberg er på valgkamp turne i Bergen, her er hun på turaksjon på Fløyen. 📸: Marit Hommedal / NTB Vis mer

Høyres stortingsprogram:

  • Flere offentlige tjenester skal bli push-tjenester hvor bistand som foreldrepenger og helserefusjoner utdeles automatisk – uten søkeprosesser.

  • Videre satsing av velferdsteknologi-programmet skal tilrettelegge for at eldre skal kunne bo lenger hjemme ved hjelp av teknologiske hjelpemidler.
  • Vil automatisere arbeidsprosesser i dagens næringsliv, ta i bruk ny teknologi og etablere nye bedrifter basert på forretningsmodeller for å sikre lønnsomhet, nye arbeidsplasser og nye innovative løsninger.
  • Innføre et videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov. tiltaket vil være særlig rettet mot teknologi-bransjer.
  • Modernisering av regelverk tilpasset digitalisering: Vil fjerne hindringer for å fremme digitale forretningsmodeller og modernisere regelverket for å sikre at nye digitale plattformer kan fungere og bli skapt i Norge.

Ap: Digitalisere offentlig sektor

Både Arbeiderpartiet og Høyre er enig om at teknologisk utvikling vil medføre store muligheter. Likevel frykter det røde partiet at utviklingen kan føre til økte klasseskille.

Arbeiderpartiet vil derfor at en den teknologiske satsingen i større grad skal ha fokus på offentlig sektor.

Også personvern blir et sentralt punkt for det sosialdemokratiske partiet som vil stramme blikket mot private aktører.

I partiprogrammet heter det at Arbeiderpartiet "vil beskytte innbyggerne mot digital overvåkning og påvirkning og stille strengere krav til at private selskaper deler data".

Personvern er et hett spørsmål når politikere snakker digitaliserings-politikk, og tidligere har blant annet selskap som Facebook og Google møtt kritikk for å ha hatt tilgang på brukernes personopplysninger.

Partilederdebatt på TV2. er ferdig og Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, og Erna Solberg, Høyre, blir intervjuet av flere journalister. 📸: Marit Hommedal / NTB
Partilederdebatt på TV2. er ferdig og Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, og Erna Solberg, Høyre, blir intervjuet av flere journalister. 📸: Marit Hommedal / NTB Vis mer

Arbeiderpartiets stortingsprogram:

  • Digitalisere offentlig sektor på en måte som gjør kvaliteten bedre og den offentlige forvaltningen mer åpen, som sikrer løsninger for god offentlig forvaltning av data, og som desentraliserer langt mer av tjenestetilbudet enn det som er tilfelle i dag.

  • Motvirke nye klasseskiller ved å styrke det organiserte arbeidslivet, gjennomføre et historisk løft for kompetanseheving gjennom hele arbeidslivet og i befolkningen generelt, og sikre at også de nye digitale aktørene bidrar til fellesskapet ved å betale skatt.
  • Gjøre offentlig sektor til en partner for selskaper som kan levere nye digitale løsninger innen blant annet helse, omsorg og energi.
  • Sikre personvernet, datadeling og rettferdig konkurranse.