Dette er fjorårets mest populære JavaScript-prosjekter

UI-biblioteker, rammeverk og byggeverktøy – her er prosjektene som gikk til topps i 2023 JavaScript Rising Stars.

JavaScript Rising Stars har kåret prosjektene som trender mest på GitHub i 2023. 📸: Kurt Lekanger
JavaScript Rising Stars har kåret prosjektene som trender mest på GitHub i 2023. 📸: Kurt Lekanger Vis mer

Hvert år lager utvikleren Michael Rambeau oversikten JavaScript Rising Stars ved å se på hvor mange nye stjerner ulike prosjekter får på GitHub. Dermed kan han se om det er noen prosjekter som "trender" mer enn andre.

Undersøkelsen er delt inn i en rekke ulike kategorier, som mest populære prosjekt uansett kategori, mest populære frontendrammeverk, mest populære prosjekt i React- og Vue-økosystemene, mest populære byggeverktøy, testbibliotek, og så videre.

I 2023-utgaven av undersøkelsen var det flere overraskelser – blant annet falt noen av frontendrammeverkene som gjorde det bra i 2022 langt ned på listene, mens nye utfordrere gjorde det sterkt.

Under er noen av vinnerne i 2023.

Mest populære prosjekt

I oversikten over hvilke prosjekter som er mest populære på tvers av kategoriene, er det en nykommer som stikker av med seieren.

– Årets hotteste prosjekt er shadcn/ui, en samling med UI-komponenter skrevet i React, med mulighet for å skreddersy styling gjennom Tailwind CSS, heter det i årets rapport.

Her er de ti prosjektene som har økt mest på GitHub i 2023 (økning i antall stjerner i parentes):

 1. shadcn/ui (+39,5k)
 2. Bun (+29,3k)
 3. Excalidraw (+23,2k)
 4. tldraw (+17,9k)
 5. Next.js (+17,8k)
 6. Supabase (+17,7k)
 7. React (+16,9k)
 8. Tauri (+15,7k)
 9. Drizzle ORM (+15,6k)
 10. htmx (+15,6k)

Dermed går shadcn/ui forbi Bun, som lå på topp i 2022. Det populære UI-biblioteket har blitt tatt i bruk i mange nye React-prosjekter, og danner også grunnlaget for Vercels v0.dev-tjeneste som bruker generativ AI for å lage shadcn/ui-baserte brukergrensesnitt basert på en tekst-prompt.

Mest populære frontend-rammeverk

Ti år gamle React kan nesten virke uslåelig, der det i likhet med 2022 troner helt øverst på listen over mest populære frontend-rammeverk.

I 2023 var det imidlertid et annet prosjekt som virkelig fikk fart på seg: htmx. Dette er et bibliotek som gir deg tilgang til moderne nettleserfunksjoner direkte fra HTML, i stedet for at du må bruke JavaScript.

Også Svelte fortsetter å gjøre det bra, med mer enn 10.000 nye stjerner i 2023 – omtrent det samme som i 2022.

 1. React (+16,9k)
 2. htmx (+15,6k)
 3. Svelte (+10,3k)
 4. Million (+8,2k)
 5. Vue.js (+7,9k)

Det er for øvrig verdt å merke seg at rammeverket Qwik som seilte opp på en 2. plass i fjor har falt kraftig på 2023-listen – ned fra +12,8k stjerner i 2022 til +5,4k stjerner i 2023. Det samme gjelder rammeverket Solid.

Mest populære backend-/fullstack-prosjekter

Vercels Next.js-prosjekt virker nesten ustoppelig – og topper i likhet med i 2022 oversikten over prosjekter i kategorien "backend/fullstack".

Rammeverket Astro gjør det også sterkt, og havner på en andreplass:

 1. Next.js (+17,8k)
 2. Astro (+14,4k)
 3. tRPC (+12,8k)
 4. create-t3-app (+9,2k)
 5. Nest (+8,7k)

Hele undersøkelsen med informasjon om de ulike prosjektene finner du her: risingstars.js.org/2023