- Det aller stiligste var å implementere innlogging med ID-porten

- Veldig kult å se hvor enkelt NAV har gjort det å få applikasjonen sin opp og kjøre, sier sommerstudent Herman Henriksen.

Herman Henriksen har denne sommeren vært sommerstudent i NAV IT. 📸: Privat
Herman Henriksen har denne sommeren vært sommerstudent i NAV IT. 📸: Privat Vis mer

Hei sveis! Kan du først fortelle litt om studiet ditt? 🎓

Til høsten begynner jeg på mitt fjerde år på kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet ved NTNU i Trondheim. Studiet, som til en viss grad avsløres av navnet, handler om ulike former for kommunikasjon mellom datamaskiner.

De tre første årene har dekket alt fra nettverksprotokoller, aksess- og transportnett, anvendt kryptografi, mobile nettverk fra GSM til 5G, samt en del matematikk- og programmeringsfag.

På fjerdeåret velger man en spesialisering, enten innen informasjonssikkerhet, nettsystemer eller digital økonomi. For meg falt valget på informasjonssikkerhet.

Hva skal du jobbe med i sommer? 👷

I sommer har jeg jobbet på NAV IT sitt hovedkontor på Helsfyr i Oslo. Der har jeg blitt satt sammen med en gjeng på seks andre studenter, fire innen utvikling, én tjenestedesigner og én interaksjonsdesigner.

Gjennom sommeren har vi, med relativt frie rammer, utviklet et konsept for hvordan det offentlige kan tilby en samordnet digital veileder for alle offentlige tjenester og stønader som innbyggere i Norge kan ha krav på.

NAV IT har vært opptatte av å gi oss relevante oppgaver, som løser et reelt behov innbyggere i Norge har. Vår oppgave kan sees i lys av den siste tids medieoppslag rundt utfordringene innbyggere i vanskelige livssituasjoner har i møte det offentlige, for eksempel etter en ektefelles bortgang. Vår løsning har som mål å veilede innbyggeren før, under og etter store hendelser i livet, og gi dem en felles kilde til informasjonen de trenger.

Sommerens studentteam i NAV IT. 📸: Privat
Sommerens studentteam i NAV IT. 📸: Privat Vis mer

Vår tilnærming har vært å bruke data som innbyggere allerede i dag kan hente ut om seg selv gjennom mer eller mindre offentlige API-er. For eksempel har vi integrert applikasjonen vår mot persondataløsningen (PDL) hos NAV, som lar en innbygger etter et samtykke hente ut personlige data som NAV sitter på.

Vi har også designet appen slik at den skal kunne hente data fra kilder utenfor NAV, uten at dette fører til et stort integrasjonsarbeid for den offentlige instansen som forvalter informasjonen.

Alt som kreves er et offentlig API der en innbygger innlogget med ID-porten kan hente ut sine personlige data. Vår løsning tilordner så disse dataene til sitt eget lokale datalager og henter de nyeste regelsettene for ytelser i Norge fra vårt API. Deretter gir appen innbyggeren personlig tilpasset informasjon om hvilke tjenester det offentlige kan tilby dem, gitt livssituasjon og andre ting som appen kan utlede fra datakildene. Mangler det offentlige informasjon, har også brukeren mulighet til å oppgi dette manuelt.

Et viktig poeng er at svært sensitiv data på tvers av offentlige instanser kun sammenstilles på innbyggerens personlige enhet, og kun etter samtykke.

Hva slags konkrete teknologier får du jobbe med? 🧪

Det mest spennende som jeg har fått et forhold til med tanke på teknologi i sommer er NAV sin applikasjonsplattform NAIS, bygget på toppen av Kubernetes. Det har vært veldig kult å se hvor enkelt NAV har gjort det å få applikasjonen sin opp og kjøre, og hvor mye kompleksitet som abstraheres vekk for utviklere.

Det aller stiligste var å implementere innlogging med ID-porten for appen vår, som krevde kun to linjer i konfigurasjonsmanifestet før det var oppe og nikket.

Applikasjonen vi har utviklet er skrevet i React med Typescript og Next.js. Valget var enkelt, da NAV allerede har et komponentbibliotek for denne stacken. For integrasjon mot NAV sin persondataløsning har vi brukt GraphQL.

Hva slags oppfølging og kontakt med kollegene dine får du i sommer? 🤗

Mine kolleger og jeg har jobbet relativt selvstendig som et autonomt team gjennom sommeren.

Uken før de fleste av NAVs øvrige ansatte dro på ferie fikk vi en spennende serie med lynkurs i NAV sin metodikk, applikasjonsplattform og filosofi, før vi mer eller mindre har blitt overlatt til oss selv for å løse oppgaven.

Dette har fungert veldig bra, og når vi har stått fast har vi hatt en rekke mentorer tilgjengelige for oss, både fysisk og i NAV sine mange Slack-kanaler.

Dette er noe av det Henriksen har jobbet med i sommer. 📸: Skjermdump
Dette er noe av det Henriksen har jobbet med i sommer. 📸: Skjermdump Vis mer

Hvor godt synes du studiet ditt har forberedt deg på det faktiske arbeidslivet? 📚

Selv om mitt studie ikke er et typisk utviklerstudium, med et større fokus på datanettverk og informasjonssikkerhet enn ren programmering, finner jeg det jeg har lært svært relevant for sommerjobben her i NAV.

Det er klart at det er et teknologisk gap mellom enkelte av fagene på NTNU og arbeidslivet, men samtidig tror jeg at NTNU lærer deg grunnkunnskap som du ikke nødvendigvis hadde lært deg på egenhånd i en IT-bedrift.

Alt i alt så tror jeg NTNU og arbeidslivet utfyller hverandre på en god måte.

Hva er det vanskeligste med utvikleryrket? 💪

Uten at jeg har all verdens med fartstid, anser jeg behovet for å kontinuerlig holde seg oppdatert på nye teknologier som noe av det mest utfordrende med utvikleryrket.

Kompetansen man sitter på løper muligens raskere ut på dato enn i andre yrker, men samtidig kan man jo glede seg over muligheten for læring gjennom hele karrieren.

Hva synes du er det kuleste med utvikleryrket? ✌️

Det kuleste med utvikleryrket er hvor mye man kan få til uten noe særlig resurser. At man kan starte en bedrift fra studenthybelen, uten investeringer, og faktisk gjøre en forskjell i samfunnet er utrolig spennende og motiverende.

Tradisjonen for kunnskapsdeling mellom utviklere er også noe jeg har lært meg å sette pris på, hvor mye folk legger inn i dette er helt utrolig og ganske unikt.

Hva er planene dine videre? 🔮

Ved siden av studiene driver jeg en liten oppstartsbedrift innenfor jussteknologi. Håpet er at dette skal ta av i løpet av mine to siste år på studiene, slik at jeg kan satse på dette fulltid når jeg er ferdig.