Derfor vil NSM at vi lager vår egen, nasjonale, lukkede, norske sky

En norsk sky vil redusere avhengigheten av utenlandske skyleverandører, skriver NSM.

Dersom dagens utviklingstrender fortsetter, vil om lag 80 prosent av beskyttelsesverdige data og systemer ligge i skybaserte løsninger innen ti år, skriver NSM i et saksfremlegg. 📸: Fredrik Varfjell / NTB
Dersom dagens utviklingstrender fortsetter, vil om lag 80 prosent av beskyttelsesverdige data og systemer ligge i skybaserte løsninger innen ti år, skriver NSM i et saksfremlegg. 📸: Fredrik Varfjell / NTB Vis mer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) foreslår at staten skal eie og drifte en egen skyløsning på norsk jord.

Det vil innebære en betydelig investering, mener NSM.

Anbefaler strengere regulering

I en utredning om behovet for en statlig nasjonal sky, anbefaler Nasjonal sikkerhetsmyndighet en statlig eid og driftet lukket skyløsning, og en lukket kommersiell sky, skriver Digi.no.

De anbefaler også en strengere regulering.

Rundt 70 prosent av de statlige virksomhetene bruker skytjenester i dag, de fleste av dem allmenne skytjenester levert av Microsoft, Amazon og Google. I dag sitter staten på mellom 210- og 320 tusen terabyte med beskyttelsesverdige data. Det volumet vil øke, mener NSM.

− Dersom dagens utviklingstrender fortsetter, vil om lag 80 prosent av beskyttelsesverdige data og systemer ligge i skybaserte løsninger innen ti år, skriver NSM i et saksfremlegg.

Avhengighet til utenlandske aktører

Konsekvensen over tid av at stadig flere offentlige virksomheter legger sine løsninger over i skyen, er at mange tjenester leveres fra utlandet. Dermed blir staten stående i et avhengighetsforhold til utenlandske aktører. Det kan svekke Norges nasjonale beredskapsevne, mener NSM.

− En lukket nasjonal skytjeneste for statsforvaltningen, som utvikles og driftes i datasentre plassert på norsk jord av personell i Norge, vil kunne bidra til å redusere avhengigheter til utenlandske skytjenesteleverandører og øke graden av nasjonal kontroll, skriver NSM.

De mener etablering av en nasjonal skytjeneste vil kreve en betydelig investering, men kostnadene er ikke tallfestet i dokumentene Digi har fått innsyn i.