Derfor fikk noen nød­varsel mange ganger: – Forstår at publikum reagerer

Politidistrikter med overlappende radiosignalsoner, et varsel med lang varighet og unøyaktige signaler førte til at mange fikk nødvarselet om Hans flere ganger.

Enkelte fikk nødvarselet mange ganger. 📸: Beate Oma Dahle / NTB
Enkelte fikk nødvarselet mange ganger. 📸: Beate Oma Dahle / NTB Vis mer

Mandag sendte seks politidistrikter ut nødvarsel på anmodning fra statsforvalterne. Hensikten var å advare innbyggere og turister om ekstremværet Hans.

Mange fikk varselet flere ganger i løpet av mandag og tirsdag, selv om de var utenfor faresonen.

– Det ble bare sendt ut nødvarsler i én omgang per politidistrikt. Likevel opplevde mange i publikum at det ble sendt mange likelydende varsler. Vi har full forståelse for at publikum har reagert på dette. Her må vi se på om våre rutiner kan endres slik at vi unngår dette ved senere utsendelser, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet i en pressemelding.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) samarbeider nå med politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og mobiloperatørene for å gjennomgå nå sine prosedyrer. Hittil har de gjort noen funn som kan forklare hva som skjedde.

Overlappende signal

Utsendingen av nødvarsel baserer seg på signaler fra mobilmaster, og disse signalene «skyter» i flere retninger. Dermed er det ikke mulig å nøyaktig begrense et varsel til et skarpt avgrenset geografisk område. Dette er grunnen til at flere utenfor det tiltenkte området mottok varselet.

«Fordi varselet ble sendt ut i flere politidistrikter ble det noe dekningsmessig overlapp i noen områder.»

Nødvarselet ble heller ikke utelukkende sendt ut til områder med rødt farevarsel, men også til flere omkringliggende områder.

Fordi varselet ble sendt ut i flere politidistrikter ble det noe dekningsmessig overlapp i noen områder. Folk som har oppholdt seg eller reist gjennom områder med overlappende dekning, kan dermed ha mottatt nødvarsel fra flere politidistrikter.

Varsel med varighet

Varselet var også satt til en viss varighet for å sikre at personer som beveget seg inn i et «fareområde» også skulle få varselet. Signalet var programmert til at mottakers telefon skulle glemme varselet slik at den kunne motta det igjen. Dette ble gjort for å minne folk på at faren fortsatt var gjeldende.

Til sammen førte disse faktorene til at mange mottok signalet flere ganger, selv om de var utenfor områder med rødt farevarsel for ekstremvær, heter det i pressemeldingen.

Erfaringene fra utsendelsen blir samlet i en rapport som skal leveres til Justis- og beredskapsdepartementet i begynnelsen av september.

Her kan du lese om hvordan nødvarselet fungerer.