Den beste AI-assistenten til programmering: Denne slår Copilot ned i støvlene

Stack Overflow har sjekket hvordan utviklere bruker AI i jobben, og hva som gjør dem mest produktive.

Flertallet av profesjonelle utviklere oppgir å bruke kodeassistenter. Og Codeium er den utviklere er mest fornøyd med. 📸: NTB / Shutterstock
Flertallet av profesjonelle utviklere oppgir å bruke kodeassistenter. Og Codeium er den utviklere er mest fornøyd med. 📸: NTB / Shutterstock Vis mer

Det har vært mye snakk om AI-baserte kodeassistenter som for eksempel GitHub Copilot de siste par årene, men i hvor stor grad brukes de av profesjonelle utviklere i jobbsammenheng? Og hvor fornøyde er utviklerne med dem?

Stack Overflow har gjennomført en undersøkelse blant 1700 utviklere for å finne ut av dette.

Ett av de mest overraskende funnene i undersøkelsen, er at selv om det er GitHub Copilot og ChatGPT som er mest brukt, så er det en annen og litt mer ukjent AI-assistent brukerne mener har den beste kombinasjonen av økt produktivitet og brukertilfredshet.

Codeium slår Copilot og ChatGPT

Undertegnede har tidligere skrevet om Codeium, som er et gratisalternativ til GitHub Copilot som fungerer i både VS Code og andre kodeeditorer – blant annet JetBrains sine.

Det viser seg at det ikke er bare jeg som liker Codeium. I Stack Overflows undersøkelse scorer Codeium høyest på brukertilfredshet med 86 %, mot 72 og 65 % for henholdsvis Copilot og ChatGPT.

Codeium oppnår også den desidert høyeste poengsummen på produktivitetsøkning, foran ChatGPT og Copilot:

Y-akse: Produktivitetsøkning. X-akse: Hvor fornøyd er du
Y-akse: Produktivitetsøkning. X-akse: Hvor fornøyd er du Vis mer

I undersøkelsen ble det også spurt om hvor enkle verktøyene var å bruke, og også her topper Codeium listen:

  • Codeium, 84 %
  • GitHub Copilot, 76 %
  • ChatGPT, 61 %

De fleste vil bruke kodeassistenter

Ifølge Stack Overflow-undersøkelsen melder mange utviklere at kodeassistentene ofte kommer med forslag som er unøyaktige eller ikke korrekte.

38 prosent av utviklerne oppgir at assistentene gir unøyaktig informasjon halvparten av gangene, eller mer.

Likevel er brukerne godt fornøyde med assistentene og mener de gjør dem mer produktive og gjør arbeidsdagen deres bedre.

De aller fleste – 76 % – oppgir at de enten bruker eller planlegger å bruke AI-kodeassistenter. Bruken avhenger imidlertid av hva slags type utvikler man er. Mens for eksempel 75 % av frontendutviklerne bruker kodeassistenter, er det bare 39 % av desktop-utviklere og 42 % av embedded-utviklere som bruker slike assistenter.

Dette er de mest brukte kodeassistentene blant profesjonelle utviklere:

image: Den beste AI-assistenten til programmering: Denne slår Copilot ned i støvlene

De største utfordringene

Stack Overflow spurte også om hvor kodeassistentene oftest gjorde feil.

Mange svarte at assistentene ofte hadde problemer med kontekst, kompleksitet eller når ting ble for "obskurt". Det kunne for eksempel være spørsmål som gikk på programvarearkitektur på et høyere nivå eller spørsmål relatert til mer nisjepregede områder innenfor programmering.

Noe av det som hindrer team i å ta i bruk kodeassistenter er at assistentene ikke takler høy grad av kompleksitet, og at utviklerne rett og slett ikke stoler på svarene assistentene gir:

image: Den beste AI-assistenten til programmering: Denne slår Copilot ned i støvlene

Bruker du AI-kodeassistenter i profesjonell sammenheng (på jobben), og er du fornøyd? Eventuelt hvorfor ikke? Syng ut i kommentarfeltet!

Les vår minitest av Codeium her: