De som selger koden din tjener mer enn deg som koder den

SSBs lønnsstatistikk avslører lønnsforskjellene i norske utviklingsavdelinger.

Ifølge SSB tjener programvareutviklere i snitt 65 000 kroner i 2021. Her fra TV2s lokaler i Bergen. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke.
Ifølge SSB tjener programvareutviklere i snitt 65 000 kroner i 2021. Her fra TV2s lokaler i Bergen. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke. Vis mer

Statistisk sentralbyrå (SSB) slapp i dag lønnsstatistikken for 2021. Den viser månedslønn fordelt på yrkessektorer.

Sammenlignet med mange andre yrker ligger utviklerlønningene godt plassert på listen. Samtidig er det i enkelte tilfeller store ulikheter mellom privat og offentlig sektor.

Tallene avdekker også forskjeller i lønnen mellom kvinner og menn.

Programvare vs. applikasjoner

Ifølge SSB tjener det de kaller "programvareutviklere" i snitt 65.000 kroner i måneden i 2021. I privat sektor og offentlig eide foretak lå tallet på 65.140 kroner.

Noen tusenlapper under på listen, ligger "applikasjonsprogrammere" som tjener 62.120 kroner i snitt. I privat sektor og offentlige foretak er lønnen noen hundrelapper over, med 61 570 kroner.

Godt over ligger gruppen "Andre programvare- og applikasjonsutviklere". Her er gjennomsnittslønnen på tvers av alle sektorer 65.100. I privat sektor og offentlig eide foretak ligger den på 66.000. I kommunal- og statsforvaltningen er den på 51.040 kroner.

Nett- og mulitmediautviklere tjener minst, med 52.720 kroner i snitt for alle sektorer. I privat sektor og offentlige foretak ligger lønnen på 52.750.

Forskjell i årslønn

SSBs lønnsstatistikk er fordelt på sektorer, så den kan ikke si noe om forskjellen i lønna mellom en som jobber som konsulent eller in-house.

I kode24s egen lønnsoversikt fra 2021 fikk vi tall fra 1.542 norske utviklere. Her fant vi at årslønnen til frilans/selvstendig næringsdrivende lå på 901.913 kroner.

For konsulenter var tallet 746.788 kroner.

Utviklere som jobbet in-house tjente 693.459 kroner i året.

Salgs vs. utvikling

Sammenlignet med de fleste utviklere har "salgskonsulenter innen IKT-produkter" råd til ett ekstra dataspill på Steam i måneden. Her ligger nemlig lønnen på 65.600 kroner i snitt fordelt på alle sektorer.

Det samme tallet gjelder for privat sektor og offentlig eide foretak.

Tallene viser også at "ledere av IKT-enheter" har råd til en god del flere Playstation 5-er enn oss dødelige ansatte. Her ligger lønnen på 84.850 kroner i snitt i alle sektorer.

Sikkerhetsanalytikere

Kompisen din som er systemanalytiker eller -arkitekt tjener 67.530 i snitt i alle sektorer. I privat sektor og offentlig eide foretak ligger tallet på 69.420 kroner. I kommuneforvaltningen tjener de 54.180 kroner mot 58.500 i statsforvaltningen.

Cyberkriminelle har herjet godt under koronakrisen. Derfor er det kanskje fortjent at sikkerhetsanalytikerne kommer godt ut i lønnsstatistikken. Her tjener de 67.010 kroner i snitt i alle sektorer.

Menn tjener mest

Det har lenge blitt satt søkelyset på inntektsforskjellen mellom kvinner og menn i arbeidsmarkedet. Ifølge SSB er heller ikke utviklerbransjen ett unntak.

Tallene viser at mannlige programvareutviklere tjener en god del mer i måneden enn sine kvinnelige kollegaer. Der menn tjener 65.750 kroner i måneden ligger lønnen på 60.700 for kvinner.

Den samme forskjellen ser vi hos nett- og multimediautviklere, der lønnen for menn er 53.800 kroner mot 48.380 kroner for kvinner.