Datatilsynets Meta-regler utvides til EU/EØS

Det europeiske personvernrådet har nå bestemt at forbudet mot atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram også skal utvides og gjelde hele EU/EØS.

– Vi er veldig glade for at Personvernrådet er enige i Datatilsynets vurderinger og utvider forbudet vårt. Målet er at innbyggere over hele Europa vil få bedre personvern, sier direktør i Datatilsynet Line Coll. 📸: Datatilsynet
– Vi er veldig glade for at Personvernrådet er enige i Datatilsynets vurderinger og utvider forbudet vårt. Målet er at innbyggere over hele Europa vil få bedre personvern, sier direktør i Datatilsynet Line Coll. 📸: Datatilsynet Vis mer

Tidligere i år kom Datatilsynet fram til at Meta behandler personopplysninger for atferdsbasert markedsføring ulovlig på Facebook og Instagram.

Datatilsynet ba derfor Det europeiske personvernrådet (EDPB), om en avgjørelse der atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram utvides til hele EU/EØS. EDPB stiller seg nå bak forbudet og gjør det permanent.

– Vi er veldig glade for at Personvernrådet er enige i Datatilsynets vurderinger og utvider forbudet vårt. Målet er at innbyggere over hele Europa vil få bedre personvern, sier direktør i Datatilsynet Line Coll.

Instruks

Datatilsynet er svært bekymret for den ulovlige sporingen, overvåkingen og profileringen som skjer på Facebook og Instagram.

Personvernrådets vedtak er en instruks til det irske datatilsynet om å nedlegge et permanent forbud ovenfor Metas europeiske hovedkontor i Irland.

Når dette har skjedd vil forbudet begynne å gjelde, skriver Datatilsynet.

Er uenige

Meta har sagt seg uenige i at saken løftes til europeisk nivå.

Selskapet mener blant annet at Datatilsynets vedtak er ugyldig og at tilsynet ikke har hjemmel til å be om en bindende avgjørelse fra Personvernrådet.

Videre peker Meta på at de snart vil be brukerne om samtykke før personopplysningene brukes til atferdsbasert markedsføring.