Datatilsynet vil bøtelegge Meta for overføring av data om deg til USA

Norske Datatilsynet viser til Schrems II i et brev til irske myndigheter.

Facebooks eierselskap Meta bør straffes for ulovlig overføring av personopplysninger til USA.

Det skriver Datatilsynet i et brev til irske myndigheter.

Når Meta overfører brukerdata til USA, bryter de det europeiske personvernregelverket og det bør føre til bøter, konkluderer Datatilsynet i et brev som ble sendt til irske myndigheter i juli i år, skriver Morgenbladet, som siterer Politico.

Viser til Schrems II

I brevet, som Morgenbladet har fått tilgang til, viser Datatilsynet til den såkalte Schrems II-dommen , som ble avsagt av EU-domstolen i 2020.

Denne dommen konkluderte med at europeiske personopplysninger ikke var tilstrekkelig sikret når de ble overført til USA. En slik dataoverføring er i praksis uforenlig med å overholde GDPR-regelverket , konkluderer Datatilsynet.

Datatilsynet argumenterer med at om brudd på regelverket ikke fører til konkrete sanksjoner, vil selskaper ha få insentiver til å opptre i samsvar med EUs personvernregelverk.

Ønsker avtale

I en epost til Morgenbladet henviser Meta, via kommunikasjonsbyrået Släger, til en uttalelse selskapet ga til Politico mandag.

Her viste Meta til prosessen med å få på plass en ny avtale mellom EU og USA:

– Vi ønsker avtalen om et nytt rammeverk som vil sikre en fortsatt overføring av data på tvers av grenser, velkommen, heter det.