Container queries, :has(), CSS subgrid - dette skal nettleserne støtte i år

De største nettleserne jobber sammen i Interop for å gjøre jobben din enklere.

I 2023 skal nettleserprodusentene fokusere på å bli bedre på å støtte 26 utvalgte web-standarder. 📸: <a href="https://unsplash.com/@laurenmancke?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Lauren Mancke</a> / <a href="https://unsplash.com/collections/3370231/laptops?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
I 2023 skal nettleserprodusentene fokusere på å bli bedre på å støtte 26 utvalgte web-standarder. 📸: Lauren Mancke / Unsplash Vis mer

Det å sørge for at nettsider og web-apper ser like ut og fungerer likt på tvers av ulike nettlesere, har alltid vært en utfordring for utviklere.

Heldigvis har det blitt lettere. Litt fordi de færreste lenger trenger å ta hensyn til Internet Explorer – men også takket være initiativer som Interop.

Interop er et samarbeid mellom de største nettleserprodusentene - Apple, Google, Microsoft og Mozilla - i tillegg til selskapene Bocoup og Igalia. Målet er å gjøre nettleserne mer kompatible med hverandre ved å hvert år fokusere på et sett med web-standarder som produsentene skal prøve å implementere så perfekt som mulig.

Arbeidet har gitt resultater, ved blant annet at Apples Safari-nettleser var den nettleseren som er best av alle til å støtte standardene det ble fokusert på i 2022.

26 fokusområder i 2023

Interop har nettopp annonsert hvilke områder de vil fokusere på å forbedre i 2023 for å løse kompatibilitetsproblemer mellom nettlesere.

Mens Interop 2022 besto av 15 fokusområder, består 2023-utgaven av hele 26 områder.

Det hele er basert på et sett med automatiserte tester (web-platform-tests) som sjekker hvor godt hver nettlesermotor klarer å følge ulike web-standarder.

I 2023-utgaven av Interop ses det på blant annet nye standarder som container queries og :has(), samt CSS subgrid – som var med i fjor, også. Hele listen over fokusområder ligger her.

Firefox dårligst

Dashbordet som viser rangeringen så langt ligger på denne siden.

Som vi ser, ligger Mozilla Firefox for øyeblikket dårligst an når det gjelder å følge web-standardene det fokuseres på i Interop 2023:

De Chromium-baserte nettleserne Chrome og Edge stiller likt med Safari hvis vi ser på de eksperimentelle versjonene av nettleserne. Firefox sakker akterut. 📸: kode24/Interop 2023
De Chromium-baserte nettleserne Chrome og Edge stiller likt med Safari hvis vi ser på de eksperimentelle versjonene av nettleserne. Firefox sakker akterut. 📸: kode24/Interop 2023 Vis mer

Men hensikten er jo at nettleserprodusentene skal bruke året på å forbedre seg, og resultatene endrer seg fortløpende når det kommer nye versjoner av nettleserne.