Ber utviklere lage native-apper for å spare på strømmen

Web-apper har et mye høyere energiforbruk, ifølge en forskningsrapport - men de bruker mer data.

Android-apper bruker mye mindre strøm enn nettsider på samme telefon, viser forskning. 📸: <a href="https://unsplash.com/@joaccord?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Joshua Oluwagbemiga</a> / <a href="https://unsplash.com/photos/8W3Vo59vziw?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Android-apper bruker mye mindre strøm enn nettsider på samme telefon, viser forskning. 📸: Joshua Oluwagbemiga / Unsplash Vis mer

Forskere ved det nederlanske universitetet Vrije Universiteit har sjekket strømforbruket til henholdsvis web-apper og native apper for Android, skriver The Register.

– Våre resultater viser at web-apper forbruker rundt 53 prosent mer energi enn native-variantene. I tillegg bruker web-apper mer CPU og minne, skriver forskerne i rapporten.

Sjekket 10 innholdstjenester

For å finne ut forskjeller i energi- og ressursbruk, valgte forskerne ut ti innholdstjenester som leverer innholdet både via web og native apper. De ti tjenestene var ESPN, The Weather Channel, LinkedIn, Pinterest, Coupang, Shopee, SoundCloud, Spotify, Twitch og YouTube.

Energiforbruket ble målt i joule, der 1 joule tilsvarer den energien som kreves for å produsere en watt i løpet av ett sekund. 1 watt-time (Wh) er altså 3600 joule.

Dette er gjennomsnittene forskerne kom frem til:

⚡ Energi (joule):

  • Native: 371,13
  • Web: 567,44

🚚 Nettverkstrafikk (bytes):

  • Native: 39.422.545
  • Web: 21.956.270

💪 CPU-belastning (prosent):

  • Native: 24,22
  • Web: 35,89

💾 Minneforbruk (kB):

  • Native: 238.682,8
  • Web: 1.756.048

Mer nettverkstrafikk

Selv om forskerne har vist at energiforbruket er mye lavere med native-apper, viste det seg at native-appene sender nesten dobbelt så mye data over nettet.

– Dette er intuitivt rimelig, siden utviklere har et insentiv til å redusere båndbreddebehovene for web-apper, da disse ofte må lastes ned på nytt ved oppstart, heter det i rapporten.

Når det gjelder minneforbruk, er web-apper en desidert versting. Disse bruker nemlig rundt sju ganger så mye minne som native-appene. Dette kommer ifølge forskerne antagelig av at web-apper kjører på toppen av Google Chrome-nettleseren.

Anbefaler native

Forskerne anbefaler brukere å så langt det går å velge native-apper fremfor web-apper for å spare få bedre batteritid på Android-mobilene sine.

De tror imidlertid ikke det er realistisk å tro at appens energiforbruk utelukkende vil være det som avgjør hvorvidt utviklere velger å lage en web-app eller kode en native-app.

– Men de bør ikke tilby en web-app til andre formål enn for å skaffe nye brukere.

Forskerne sier det kan være akseptabelt å tilby en web-app med begrenset funksjonalitet, og bruke mer av ressursene på å utvikle en native app – og oppfordre brukere til å bytte til denne.