Bedrifter over hele landet skriker etter flere utviklere

Det mangler 1.600 utviklere i Norge, ifølge Nav. Men ikke tro at det gjør deg spesielt unik.

Tallet på arbeidsledige har gått kraftig ned. Det har ikke vært registrert så få ledige her i landet siden 2008, ifølge Nav. 📸: Unsplash
Tallet på arbeidsledige har gått kraftig ned. Det har ikke vært registrert så få ledige her i landet siden 2008, ifølge Nav. 📸: Unsplash Vis mer

Nav anslår at det mangler arbeidskraft som tilsvarer mer enn 70.000 personer. Det er over 24.000 flere enn på samme tid i fjor.

Knappheten på arbeidskraft var høyere i vår enn før pandemien.

Utviklingen ses over hele landet og innen en rekke sektorer, viser Navs årlige bedriftsundersøkelse.

Rekordmangel

Rekordmange opplever rekrutteringsproblemer. Til sammen svarer 27 prosent av virksomhetene at de har hatt problemer med å få tak i folk med riktig kompetanse i løpet av de siste tre månedene.

– Dette er med god margin den største prosentandelen siden vi begynte å stille dette spørsmålet i 2012, heter det i rapporten som ble lagt fram onsdag.

Mange opplyser at de ikke fikk ansatt noen da de lyste ut stilling. Andre svarer at de endte med å ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Bare innen yrkesgruppen helse, pleie og omsorg mangler det 15.750 personer. Den klart største gruppen er sykepleiere. Her er det behov for nesten 6.000 flere.

– Mangelen innen denne yrkesgruppen har vært høy i flere år. Mangelen har gått ytterligere opp de siste årene, skriver Nav.

Press innen bygg og anlegg

Dernest følger bygg- og anlegg. Nav beskriver en betydelig økning det siste året. Det anslås at det i vår har vært 11.500 personer i manko. Særlig tømrere og snekkere er etterspurt, men også betongarbeidere, rørlegger og VVS-montører.

Nesten en av tre virksomheter i bygg og anlegg melder om problemer med for få kvalifiserte søkere. Størst er presset i Buskerud, Asker og Bærum og i Rogaland.

Nav påpeker imidlertid at råvareprisene har steget kraftig etter at krigen brøt ut i Ukraina. Det får ringvirkninger for virksomhetene. Undersøkelsen ble gjennomført på senvinteren, og den fanger ikke nødvendigvis opp effekten av dette. Tallene for denne næringen må derfor tolkes med dette forbeholdet.

Lav ledighet

Tallet på arbeidsledige har gått kraftig ned. Det har ikke vært registrert så få ledige her i landet siden 2008. De lave ledighetstallene gjelder på tvers av de fleste yrkesbakgrunner.

Relativt til hvor mange personer man mangler innen de enkelte yrker, er det likevel noen som skiller seg ut. Det er særlig helse, pleie og omsorg, samt ingeniør og IKT-fag. Mangelen er flere ganger så stor som tallet på ledige med relevant bakgrunn.

Bedriftsundersøkelsen gir et bilde på hva virksomheter og bedrifter etterspør. Den gir også innsikt i hva bemanningsbehovet blir framover.

– Kunnskap om hvilke typer kompetanse arbeidsgivere har problemer med å få tak i, er viktig for at Nav skal kunne yte god service, heter det i rapporten.

Høye forventninger

Undersøkelsen gjenspeiler optimisme og høye forventninger i mange bransjer. 31 prosent av virksomheter venter å øke bemanningen det kommende året. 9 prosent tror det blir nedskjæring, mens 60 prosent ikke venter endring. Det er størst andel som forventer oppbemanning i Trøndelag, Oslo og Vestfold og Telemark.

Sterkest er optimismen innen industrien, spesielt innen produksjon av elektriske og optiske produkter. Alle industrinæringer er mer optimistiske i år enn i fjor.

Også innen overnatting og servering er det fornyet fremtidstro. Hele 44 prosent mener det ligger an til økt sysselsetting i deres virksomhet det neste året. I perioden januar til april ble det registrert mer enn dobbelt så mange ledige stillinger innen overnatting og servering som i samme periode i fjor.

– Etter at smitteverntiltakene er blitt fjernet, er det tydelig at næringen venter økt etterspørsel, skriver Nav.

Undersøkelsen ble gjennomført fra 1. februar til 21. mars i år. Den er basert på et utvalg på 10.828 virksomheter som er trukket ut fra bedrifts- og foretaksregisteret.