Alexander (24): - Vi blir så oppslukt at veilederne må minne om å ta pauser

- Det er i arbeidslivet man faktisk lærer å bruke teknologi, forteller Sommerkoderen Alexander Lu.

- Men generelt føler jeg den største utfordringen er at man må ofte sette seg inn i nye systemer, kodespråk og rammeverk på relativt kort tid, sier Alexander Lu. 📸: Privat
- Men generelt føler jeg den største utfordringen er at man må ofte sette seg inn i nye systemer, kodespråk og rammeverk på relativt kort tid, sier Alexander Lu. 📸: Privat Vis mer

Hei sveis! Kan du først fortelle litt om studiet ditt? 🎓

Jeg studerer "Datateknologi, Masterprogram (sivilingeniør), 5-årig på NTNU, (forkortet til DataTek). I likhet med resten av sivilingeniørstudiene har vi flere mattefag og litt fysikk.

Vi får grunnleggende innføring innen programmering, databaser, interaksjonsdesign og så videre. Deretter kan vi velge en studieretning.

Jeg har valgt å fordype meg i kunstig intelligens, som betyr at jeg har flere fag spesifikt om dette.

Hva skal du jobbe med i sommer? 👷

Jeg er en av sommerstudentene hos Computas og sammen med fire andre skal vi jobbe på et prosjekt for TV-aksjonen. Oppdraget går ut på å videreutvikle et dashboard for analyse og innsikt.

Vi bruker Typescript i React på front-end og C# i .NET på backend. I tillegg benytter vi av oss en Azure Database for å holde på dataen og function-apps som henter data fra forskjellige API-er.

«Studiet hjelper deg med å bygge et bredt fundament, men det er i arbeidslivet man faktisk lærer å bruke teknologi.»

Hva slags oppfølging og kontakt med kollegene dine får du i sommer? 🤗

Vi består av seks team av varierende størrelse som jobber på hvert sitt prosjekt. Hver av teamene har gjerne tre til fire veiledere som er fra Computas sin avdeling for nyutdannede - Avdeling NXT.

De bistår med hjelp og rådgivning og deltar på mange av de administrative møtene vi har. Dessuten er folk generelt hjelpsomme her, og det er lav terskel for å spørre hvem som helst om hjelp.

Vi gjør også noe sosialt hver onsdag. Det kan variere fra quiz og Pride Park til Fangene på fortet og båttur. Man blir godt kjent med teamet sitt, men også resten av sommerstudentene.

Hvor godt synes du studiet ditt har forberedt deg på det faktiske arbeidslivet? 📚

Mye av studiet bygger på det teoretiske, mens arbeidslivet er mer fokusert på det praktiske.

Studiet hjelper deg med å bygge et bredt fundament, men det er i arbeidslivet man faktisk lærer å bruke teknologi.

«Det er umulig å kunne alt innenfor en viss teknologi, og da må man være god på å finne ut av det, og hele tiden utvikle seg og ville lære.»

Hva er det vanskeligste med utvikleryrket? 💪

Det første jeg tenker på er faktisk å ta pauser.

Vi blir så oppslukt i oppgavene at veilederne må minne oss på å ta pauser, ettersom vi glemmer det så ofte. Jeg for min del går ofte inn i sonen og glemmer rett og slett tiden.

Men generelt føler jeg den største utfordringen er at man må ofte sette seg inn i nye systemer, kodespråk og rammeverk på relativt kort tid.

Hvilke teknologier og ferdigheter blir det viktig å lære seg for framtiden? 🤖

Dette kommer kanskje til å høres litt rart ut, men jeg er overbevist om at en viktig ferdighet man må ha som IT-konsulent (utenom det åpenbare som samarbeid og koding) rett og slett er å være flink på å Google etter ting man lurer på.

Altså å vite hvordan man finner informasjon og dokumentasjon på det man trenger. Det er umulig å kunne alt innenfor en viss teknologi, og da må man være god på å finne ut av det, og hele tiden utvikle seg og ville lære.

Dette punktet kan videreføres til prompting som nå er i vinden. Det går veldig enkelt ut på hvordan du skal skrive for å få det beste resultatet.

«Jeg har veldig lyst til å jobbe med kunstig intelligens innenfor musikkterapi, spesifikt AI-generert musikk for folk med demens.»

Hva er planene dine videre? 🔮

Jeg skal starte på siste året av studiet nå til høsten der jeg skal skrive en master om "Computational Musical Creativity". Kan lett nørde på dette i evig tid, men kort og godt er det bare AI-generert musikk.

Etter endt studie er planen å jobbe som IT-konsulent i noen år for å bygge opp så mye erfaring som mulig. Jeg har veldig lyst til å jobbe med kunstig intelligens innenfor musikkterapi, spesifikt AI-generert musikk for folk med demens.

Det finnes allerede mange studier som viser at musikk kan forbedre livskvaliteten for demenspasienter og jeg vil gjerne bygge videre på dette. Jeg har en drøm om å gjøre dette i løpet av en ti til 20 års tid.

Nå er jeg veldig klar for konsulentyrket og å lære så mye som mulig.