AI-satsinger fører til flere ansatte med høyere utdanning

- Økende andel yngre ansatte og mindre vekt på mellomledere og seniorroller.

Bedrifter som investerer mer i kunstig intelligens i betydelig grad skifter mot høyere utdannede arbeidsstyrker. 📸: Sigmund/Unsplash
Bedrifter som investerer mer i kunstig intelligens i betydelig grad skifter mot høyere utdannede arbeidsstyrker. 📸: Sigmund/Unsplash Vis mer

Amerikanske selskaper som satser på ansatte med AI-ferdigheter, ansetter flere juniorer med høyere utdanning, og færre mellomledere og seniorer, melder The Register.

Ifølge avisen har forskere undersøkt datasett med CV-er og stillingsutlysninger for å se på virkningen av at bedrifter satser på personer med AI-ferdigheter.

Blir flere med høy utdanning

Forskerne mener altså å vise at investering i AI både endrer på sammensetningen av ansatte og lederstrukturen i selskapet.

- Vi finner at bedrifter som investerer mer i kunstig intelligens i betydelig grad skifter mot høyere utdannede arbeidsstyrker, med større vekt på STEM-grader, sier forskerne, ifølge The Register.

STEM er en ofte brukt forkortelse for vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk.

Mindre topptung struktur

The Register skriver videre at det var en 7,2 prosent nedgang av ansatte uten høyere utdanning i organisasjoner som satser på AI.

Men selskapene får også en mindre topptung organisasjonsstruktur.

- Med økende andeler av yngre ansatte og mindre vekt på mellomledere og seniorroller, oppsummerer forskerne.