6 grunner til at AI ikke tar jobben fra utviklere

Selv om utviklere frykter for jobbene sine, har mange av dem gode argumenter for at det ikke vil skje, ifølge en stor undersøkelse.

De mest optimistiske utviklerne har mange gode argumenter for hvorfor AI <i>ikke</i> vil overta jobben deres. 📸: <a href="https://unsplash.com/@santesson89?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Andrea De Santis</a>, <a href="https://unsplash.com/photos/zwd435-ewb4?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a> / Evans Data Corp.
De mest optimistiske utviklerne har mange gode argumenter for hvorfor AI ikke vil overta jobben deres. 📸: Andrea De Santis, Unsplash / Evans Data Corp. Vis mer

71,4 prosent av utviklere som jobber med AI og maskinlæring oppgir at de er ekstremt eller veldig bekymret over at AI på sikt vil ta fra dem jobbene deres.

Det viser en stor, global undersøkelse fra Evans Data Corp, som kode24 har fått tilgang til.

Analyseselskapet har et stort panel med mer enn 185.000 utviklere over hele verden, hvorav 25-30 prosent er i EMEA (Europa, Midt-Østen, Afrika).

image: 6 grunner til at AI ikke tar jobben fra utviklere

Det som er spesielt med nettopp denne undersøkelsen, AI & Machine Learning Survey Report, er at den er gjort gjennom dybdeintervjuer med 402 utviklere fra panelet som jobber spesielt med AI og maskinlæring.

Men selv om mange av dem som faktisk driver med AI er bekymret, er det også noen lyspunkter.

Tror AI ikke er kreativ nok

Evans Data skriver i rapporten at AI ikke bare endrer hva programvare kan gjøre, men også endrer hvordan utviklere jobber. I dag bidrar AI til å gjøre utviklerne mer produktive, og redusere tiden det tar å få nye produkter ut på markedet.

Men selv om AI i dag hjelper utviklere, kreves det stort sett mennesker for å skrive koden og sørge for at den gjør det den skal gjøre. Mange AI-utviklere er som nevnt innledningsvis bekymret for at AI skal gjøre dem overflødige, men 3 av 10 oppgir at de ikke er bekymret.

«Jobben min krever kreativitet som AI aldri vil ha.»

Dette oppgir de ikke-bekymrede utviklerne som grunner til at de ikke er bekymret for å miste jobbene sine til AI:

 1. Jobben min krever kreativitet som AI aldri vil ha (34,2 %)
 2. AI kan bare gjøre det den er trent for og bedt om å gjøre (24,6 %)
 3. Jeg har planer om å pensjonere meg før AI er i stand til å drive programvareutvikling (13,2 %)
 4. AI har ikke de mellommenneskelige ferdighetene som trengs for lagarbeid og lederskap (10,5 %)
 5. AI har for mange begrensninger og vil aldri bli selvbevisst (7,0 %)
 6. AI mangler nysgjerrighet og empati (6,1 %)
image: 6 grunner til at AI ikke tar jobben fra utviklere

De øvrige 4,4 prosentene oppga "annet" som grunn til at AI ikke vil ta jobben deres.

Dette er de største utfordringene

Utviklerne som er intervjuet i forbindelse med undersøkelsen, jobber som nevnt alle med AI og maskinlæring. Mange av disse støter på ulike utfordringer når de skal bygge AI-baserte løsninger, som kan være relatert til alt fra personvern og reguleringer til utfordringer med sluttbrukernes maskinvare eller programvare.

Problemer relatert til kompatiblitet og integrasjon med eksisterende systemer er det flest sliter med, ifølge undersøkelsen.

Dette er de største utfordringene de spurte utviklerne har støtt på:

 1. Kompatiblitet og integrasjon (39,3 %)
 2. Beskytte sluttbrukernes personvern (33,3 %)
 3. Løpende brukerstøtte for ny teknologi (33,1 %)
 4. Å kunne forsvare kostnadene (32,3 %)
 5. Vise nytteverdien overfor kundene (31,1 %)
 6. Migrere kundedata til nye systemer (29,8 %)
 7. Lære opp sluttbrukere (25,1 %)
 8. Motstand fra ledelsen (21,8 %)
 9. Annet (2 %)
 10. Ingenting (2 %)

Evans Data gjør oppmerksom på at fem av de ti svarene er mindre enn 3,5 prosentpoeng fra hverandre, og at forskjellene mellom disse da ikke er statistisk relevant.

Tror AI allerede har begynt å overta jobber

Mer enn én av fire i undersøkelsen mener AI allerede har påvirket jobben deres, blant annet på grunn av omfanget av verktøy for automatisk kodegenerering, automatiserte testrammeverk eller AI-basert generering av dokumentasjon.

image: 6 grunner til at AI ikke tar jobben fra utviklere

Når utviklerne blir spurt om hvor raskt de tror AI vil begynne å overta jobber, svarer hele 47 prosent av utviklerne som jobber med AI at det allerede er i ferd med å skje – eller vil skje innen seks måneder.

Bare 21,9 prosent tror det vil ta mer enn to år før AI begynner å gjøre utviklere arbeidsledige.

«Utviklere er ofte avhengig av kreativiteten sin til å løse komplekse problemer, designe brukervennlige grensesnitt og utvikle innovative løsninger.»

Vi krysser fingrene for at det fortsatt vil være mange utviklerjobber i fremtiden. For som det står i rapporten:

– Utviklere er ofte avhengig av kreativiteten sin til å løse komplekse problemer, designe brukervennlige grensesnitt og utvikle innovative løsninger, skriver Evans Data i rapporten.

– Selv om AI er i stand til å assistere på enkelte områder av utviklingen, mangler den menneskets evne til abstrakt tenking, intuisjon og kreativitet.